Políticas contra la discriminación y estrategias de lucha contra la pobreza y la aporofobia en el acceso a servicios y sistemas de protección

EAPN ES, en col·laboració amb EAPN Castella i Lleó, impulsa aquest seminari que analitzarà l'avenç i l'impacte que estan tenint les mesures de lluita contra la pobresa i l'exclusió i l'aporofòbia. 

El dijous 28 de setembre EAPN-ES, en col·laboració amb la seva xarxa territorial EAPN Castella i Lleó, organitza el seminari 'Polítiques contra la discriminació i estratègies de lluita contra la pobresa i l'aporofòbia en l'accés a serveis i sistemes de protecció', que tindrà lloc al Consell Econòmic i Social de Castella i Lleó de Valladolid (Av. de Salamanca, 51) en horari de 10:00 ha 14:00 h.

Aquest seminari té com a objectiu analitzar l'avenç i l'impacte que estan tenint les mesures dutes a terme per eradicar la discriminació i les situacions d'aporofòbia generats al voltant de la situació de pobresa i/o risc d'exclusió social que viuen moltes persones a Espanya per generar propostes de millora. En els darrers anys, la nostra societat s'ha vist travessada per un augment de la polarització i una normalització alarmant de les expressions d'odi, associades en gran mesura a les noves narratives d'internet i a l'ús de les xarxes socials com a eines prioritàries a la comunicació social i en l'accés a la informació.

Les notícies falses, les fòbies, els prejudicis i el desconeixement cap a allò diferent divideixen i fracturen el clima de convivència social necessària, i sovint venen acompanyades per la manca de polítiques públiques encaminades a lluitar contra la desigualtat, la pobresa i l'exclusió social, ja que són les persones en situació de vulnerabilitat les primeres a patir les diferents expressions d'odi. Els recursos i les garanties vinculades a les polítiques públiques suposen una barrera davant de l'odi i la discriminació, especialment en èpoques de crisi com la que estem patint els últims anys. Aquestes mesures han d'anar acompanyades per estratègies de sensibilització que apliquin a institucions, administració, persones generadores d'opinió pública, representants de partits polítics, líders socials i culturals, entitats socials i la societat en conjunt

Activitat
Actes
Temàtica
Pobresa i exclusió
Organitza
EAPN ES