El V Congrés llança 8 reptes per als propers dos anys

En l’acte de cloenda s’hi va llegir el manifest final. Hi va participar la Consellera Bassa, que també va visitar l’Àgora d’experiències.

Content
Esquerra

La Taula d’entitats del Tercer Sector de Catalunya va presentar durant la cloenda del V Congrés les seves prioritats i reptes principals pels propers 2 anys. Aquestes propostes les va presentar el president de la institució, Oriol Illa, en el discurs de cloenda del V Congrés del Tercer Sector Social que es va celebrar sota el lema ‘Créixer Socialment’.

En la cloenda del V Congrés també es va fer públic el manifest final que ressalta “el compromís col·lectiu de les entitats socials amb el creixement social de Catalunya”. El manifest del V Congrés reclama que “les polítiques socials se situïn al centre de tots els programes i projectes polítics, i la reducció de les desigualtats esdevingui l’objectiu primordial dels pressupostos públics i de les polítiques redistributives de la riquesa”.

Per a les entitats socials catalanes, els reptes i objectius més importants del Tercer Sector Social per als propers dos anys, fins a la celebració del VI Congrés del Tercer Sector Social el 2018, són els següents, els quals foren debatuts i analitzats durant els quatre dies de congrés en vuit debats específics:

 

Repte

Objectiu

1

HABITATGE

Duplicar el nombre d’habitatges que gestiona el Tercer Sector Social. Passar de 1.500 a 3.000.

2

OCUPACIÓ

Enfortir la capacitat del Tercer Sector per incorporar al mercat laboral els col.lectius més vulnerables

 

3

INTEGRACIÓ SOCIAL SANITÀRIA

Dissenyar conjuntament i fer realitat una única xarxa d’atenció social i sanitària

4

ATENCIÓ COMUNITÀRIA

Transformar el model d’intervenció social perquè sigui més comunitari

5

TRANSFORMACIÓ DIGITAL

Integrar la tecnologia mòbil i digital en el funcionament i en els serveis que presten les entitats socials.

6

CAPACITAT ECONÒMICA

Instrumentar mecanismes que estimulin la inversió privada en projectes de les entitats socials

7

CONCERTACIÓ AMB LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Implantar els nous ‘concerts socials’ per donar estabilitat als serveis de les entitats, i destinar les subvencions a la promoció i foment d’activitats

8

ECONOMIA SOCIAL

Articular els actors de l’Economia Social i aconseguir una llei de l’Economia Social

En el seu discurs de cloenda, el president de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social, Oriol Illa, va recordar que “perquè Catalunya creixi socialment, necessitem que el Tercer Sector Social també creixi, que es faci més gran i més fort”. “Amb aquest Congrés, hem pres consciència dels enormes reptes que tenim com a sector per consolidar i millorar l’atenció als col·lectius vulnerables i la qualitat de vida de les 1.550.000 persones que atenem les entitats socials”. Oriol Illa també va denunciar que “alguns drets socials bàsics no gaudeixen fins avui de la mateixa efectivitat, ni grau de protecció, ni garantia legal que la resta de drets fonamentals; exemples punyents d’això els trobem i els vivim en les situacions creixents de pobresa, com l’habitacional i l’energètica, però també en la vulneració d’altres drets socials bàsics com el treball, l’alimentació, l’atenció social o la manca de garantia d’uns ingressos mínims” va concloure.

El mateix dia 16 de juny, en una Àgora participativa, més de cent entitats diferents van presentar 154 experiències innovadores: 131 en l’àmbit de la intervenció social; i 23 en el camp de la millora organitzativa, de finançament o de gestió.

Un ampli ventall d’iniciatives pioneres i replicables que va ser presentat als congressites per mitjà de successives presentacions breus en forma de petits grups. Les experiències van tenir molt bona acollida entre els congressistes i presentaven projectes d’àmbits tant diversos com infància, gent gran, drogodependències, discapacitat i salut mental, reclusos... Durant la tarda del dijous 16 de juny, la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa va visitar la mostra i després també va participar en l’acte de cloenda.

Consulta el Manifest final del V Congrés del Tercer Sector Social