Les entitats socials catalanes fan una crida per defensar els drets socials

El Manifest final del IV Congrés del Tercer Sector Social, llegit en l’acte de cloenda, planteja les principals demandes del sector.

Content
Esquerra

Entre d'altres, el Manifest final del IV Congrés, llegit per la periodista Lídia Heredia en l’acte de cloenda, reclama:

- Recuperar la inversió en polítiques socials:

Per avançar en igualtat i drets socials exigim que la inversió pública en polítiques socials es recuperi com a mínim fins als nivells anteriors a la crisi, i que el nostre sistema de benestar evolucioni cap a un model més eficaç. Perquè és un model amb una universalització incompleta de serveis i prestacions, amb una baixa intensitat protectora i una insuficiència crònica de recursos, que ens els anys de bonança econòmica ja fou incapaç de reduir les taxes de pobresa i desigualtat.

- Garantir els drets socials bàsics:

Demanem que totes les persones puguin viure amb dignitat perquè els seus drets bàsics siguin garantits i respectats. El dret a viure del propi treball. El dret a gaudir d’un habitatge digne. El dret a l’alimentació. El dret a l’educació. El dret a la salut i a l’atenció social. El dret a una pensió digna i uns ingressos mínims.

- Enfortir el teixit d'entitats socials del país:

La justícia social i el desenvolupament del nostre sistema de benestar només seran una realitat si, juntament amb l'enfortiment de les nostres institucions públiques i de les polítiques de cohesió social, Catalunya compta amb un Tercer Sector Social amb vocació de servei públic, fort, eficaç i reconegut. La creació de la Taula del Tercer Sector Social, ara fa 10 anys, o el Pla de Suport al Tercer Sector Social, signat per la mateixa Taula i el Govern català ara fa un any, han estat passos positius i importants en aquesta direcció, juntament amb molts d'altres.