Per primera vegada, el Baròmetre es quantifica el nombre d’atencions que fan les entitats socials catalanes: més de 3 milions. Segons l'informe, els principals col·lectius atesos són les persones grans, les persones amb discapacitat, la infància i les persones en situació de pobresa o exclusió, que representen el 67% de les persones que reben…
Notes de premsa
Si es tenen en compte els 7 principals components que mesuren les condicions per tenir una vida digna, en 5 hi ha un increment accentuat que mostra un empitjorament de la precarietat. Destaca l’augment de la pobresa energètica que ja afecta gairebé un 20% de la població catalana i el percentatge de la ciutadania que no pot afrontar despeses…
Notes de premsa
Reivindiquen que, tot i que les entitats socials són un dels principals agents en el desenvolupament de les polítiques actives d’ocupació a Catalunya, no tindran cabuda en els espais de debat i reflexió del congrés sobre els reptes del treball en els propers anys, malgrat haver-ho demanat al Departament.
Notes de premsa
Entre les prioritats: combatre la pobresa infantil des de l’àmbit municipal amb mesures que garanteixin l’accés universal a les prestacions i serveis socials; incorporar el jovent extutelat com a col·lectiu prioritari per accedir als recursos municipals; integrar una mirada educació 360 en el projecte educatiu del municipi, que inclogui l’educació…
Notes de premsa
Assegurar l’empadronament, desenvolupar mesures i recursos específics per a la infància i l'adolescència, fer extensiva la creació d'oficines antidesnonaments, prioritzar l'ampliació del parc municipal d'habitatge de lloguer assequible, dissenyar i implementar polítiques actives d'ocupació municipals o enfortir la col·laboració entre el món local…
Notes de premsa
S’estima que el Tercer Sector Social ha suportat un sobrecost de 281,5 milions d’euros a causa de l’augment de preus dels subministraments energètics i de l'alimentació.
Notes de premsa
La Taula i l'APE demanen que s’actualitzi fins avui dia la condonació del deute de les famílies, s’agilitzi la creació del fons d’atenció solidària, es generalitzi la instal·lació dels comptadors socials i s’ampliï el conveni a la resta d’empreses energètiques.
Notes de premsa
La Taula defensa que aquesta informació és cabdal per avançar cap a un sistema que sigui realment efectiu a l’hora de garantir uns ingressos mínims a persones que es troben en una situació d’emergència social i que no poden cobrir les seves necessitats bàsiques, des d'un enfocament més empoderador i basat en la lògica de drets.
Notes de premsa
Per a m4Social, combatre les conseqüències de la bretxa digital és un desafiament que s’ha de continuar abordant perquè un 32% de les llars catalanes en pateixen els efectes, xifra que augmenta fins al 40% en les llars en situació de pobresa i exclusió severa, segons el darrer informe de FOESSA-Càritas Catalunya.
Notes de premsa
La jornada va posar un èmfasi especial en analitzar les convocatòries INTERREG i va recollir perspectives de governs locals i del propi tercer sector sobre com afavorir la col·laboració entre els dos àmbits institucionals.
Informes