Dret a l’habitatge

Acte 20 anys de COHABITAC

COHABITAC, la coordinadora de fundacions promotores i gestores d’habitatge social de lloguer de Catalunya, celebra 20 anys. Al llarg d’aquests anys, les fundacions membres hem promogut al voltant de 10.000 habitatges socials i, en l’actualitat, gestionem més de 4.000 habitatges de lloguer social, el que representa, aproximadament, un 10% del parc d’habitatge social de lloguer de Catalunya.

Les fundacions d'habitatge social i la garantia del dret a l'habitatge. Experiències de les illes britàniques

El document, elaborat per l'Oficina d'Internacionalització de la Taula del Tercer Sector Social, es fixa en el potencial de les fundacions d'habitatge social per donar resposta a les greus dificultats d'accés a l'habitatge. Tracta el model de les Housing Associations esteses per tota la Gran Bretanya i Irlanda, que promouen i gestionen habitatge social.

"La col·laboració público-social és un dels pilars de la proposta d’impuls de la promoció d’habitatge de lloguer social"

El Govern s’ha compromès a incorporar prop de 10.000 habitatges de lloguer social fins al 2026. A través de quines vies preveu obtenir aquests habitatges? Es preveu potenciar la col·laboració público-social (administració pública i tercer sector social)?