"El voluntariat als centres de salut" (Bcn)

El document vol apropar recomanacions i bones pràctiques a entitats socials i centres de salut en relació amb el voluntariat sanitari.

La Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) presenta un document interactiu que ofereix pautes i orientacions a les entitats i als centres de salut que volen implementar un programa de voluntariat a un centre de salut o que necessiten eines per millorar programes de voluntariat que ja estan en funcionament. 

Per apropar aquesta guia de recomanacions i bones pràctiques, es portaran a terme actes de presentació a diverses ciutats: Lleida, Girona, Barcelona i Tarragona.

L’acte a Barcelona serà el pròxim dijous 18 de maig a les 9.30h a l’EAP Casernes. C/ Fernando Pessoa, 47 – 51. Barcelona

Activitat
Actes
Temàtica
Voluntariat
Organitza
FCVS