L'L’LGBTI-fòbia estructural: la discriminació en l'accés als drets socials

El dossier explica quines són les principals barreres que es troben les persones LGBTI a l’hora d’accedir a drets socials essencials com el treball, l’habitatge, l’educació, la salut, la relació amb les administracions o la justícia.

L'informe assenyala que la discriminació per motius d'orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere és una problemàtica social que ha de ser tractada i corregida des de tots els àmbits on es produeixen les vulneracions i des de les mateixes institucions i estructures de la societat que desencadenen que certes persones es vegin legitimades a agredir o discriminar. 

Malgrat la falta de dades i indicadors, les poques estadístiques indiquen que l'LGBTI-fòbia es continua produint i també apunten que els casos reals són molt superiors que els que mostren les xifres. Per exemple, el 30% de les persones LGBTI a l’Estat espanyol no va a alguns llocs per por i la meitat de les que tenen parella eviten donar-se la mà en públic i la primera radiografia de l’LGBTI-fòbia a Catalunya apunta que, de les 252 denúncies rebudes durant els 5 anys de vigència de la llei que garanteix els drets de les persones LGBTI, més del 50% són per homofòbia i un 20% per transfòbia.

El dossier, que també inclou diverses propostes per combatre l’LGBTI-fòbia en l’accés als drets socials, ha estat elaborat per Cristian Carrer, Albert Carrasco i Sergi Suárez de l'equip de l'Observatori Contra l'Homofòbia.

Activitat
Debats 'Catalunya Social'
Temàtica
LGTBI
Organitza
Taula del Tercer Sector