Codi de bon govern i conducta de la Taula del Tercer Sector

La Taula ha decidit elaborar un Codi de Bon Govern i de Conducta que defineixi un marc d’actuació ètica per a les persones membres de l’entitat, que serveixi com a instrument per abordar amb transparència les situacions de conflicte que puguin emergir. La finalitat és garantir que l’actuació de l’entitat no es vegi condicionada per conflictes d’interès ni afectada per comportaments reprovables.

Tipus de document
Entradeta

El document defineix un marc d'actuació ètica per a les persones membres de l’entitat.

Tipus de publicació
Data del document
Temàtica