Ètica

Seminari: "Los discursos de odio y sus efectos en el estado del bienestar"

El proper dimecres 19 de juny de 10h a 12:30h la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) y la Red territorial EAPN Galicia organitzen aquest seminari que té com a objectiu analitzar com estan sent utilitzats els discursos d'odi en el context actual, afectant així en l'Estat del benestar i en la garantia dels drets fonamentals, principalment d'aquellas persones que es troben en major risc d'exclusió social.

Compromís de les 35 federacions amb el Codi Ètic de la Taula

Les 35 entitats federades han mostrat el seu compromís amb el Codi ètic de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i han signat aquest document que recull els principis que guien l'actuació de la institució i la seva relació amb les pròpies organitzacions del sector, les persones a les quals acompanya i ofereix suports, i la societat en general.

Codi de bon govern i conducta de la Taula del Tercer Sector

La Taula ha decidit elaborar un Codi de Bon Govern i de Conducta que defineixi un marc d’actuació ètica per a les persones membres de l’entitat, que serveixi com a instrument per abordar amb transparència les situacions de conflicte que puguin emergir. La finalitat és garantir que l’actuació de l’entitat no es vegi condicionada per conflictes d’interès ni afectada per comportaments reprovables.

La Taula ja disposa del seu codi ètic

Després d’un any de feina, la Taula del Tercer Sector ja compta amb el seu codi ètic, fruit d’un procés de reflexió entre la mateixa Taula i les seves entitats federades per definir quins són els principis ètics que els uneixen i a partir dels quals volen que se’ls reconegui i també sobre quins són els compromisos que s’adquiriran públicament en l’aplicació. 
 
El document ha de permetre vetllar perquè l’ètica i el bon govern estiguin presents en la gestió de l’entitat i en la relació entre les entitats

Codi ètic de la Taula del Tercer Sector

L’elaboració del codi ètic ha permès dur a terme una reflexió sobre quins són els principis ètics que uneixen la Taula i les seves entitats federades i a partir dels quals volem que se’ns reconegui i quins són els compromisos que adquirim públicament en l’aplicació d’aquests principis. L’objectiu és dotar-nos d’una eina comuna que ens permeti vetllar perquè l’ètica i el bon govern estiguin presents en la gestió de l’entitat i en la relació entre les entitats membres i amb altres entitats i actors de la societat civil i de l’Administració.