Eines per millorar en temps de crisi. Informe diagnòstic sobre l'estat de l'avaluació al Tercer Sector Social

L’impacte del COVID19 en el sector social és una realitat, i des del tercer sector social s’ha posat de manifest la necessitat d’oferir una sèrie de mesures i recursos que permetin a les entitats seguir donant atenció de qualitat a les persones més afectades per la crisi social i econòmica. En aquest sentit, cal destacar la importància de la promoció de l’avaluació com a instrument de millora contínua de les intervencions socials implementades, a més de permetre dissenyar millor aquells programes i/o serveis que s’han de generar de nou com a resposta urgent a les necessitats socials emergents que arriben a les entitats del tercer sector social.

Tipus de document
Autor
Taula del Tercer Sector i Ivàlua
Entradeta
El document recull els resultats d'una enquesta que aprofundeix en quin és l'estat de l'avaluació al tercer sector i, en conseqüència, quins recursos i serveis dissenyar d’acord amb les propostes de millora expressades per les entitats. L'informe inclou un apartat de conclusions i recomanacions per promoure la pràctica de l’avaluació en el tercer sector social.
Tipus de publicació
Data del document
OLD Nid
5713
Temàtica