Informe sobre el projecte de llei de governs locals de Catalunya'

Tipus de document
Autor

CAPSIF

Entradeta

Aquest informe adopta com a marc de referència el concepte de ciutadania i el respecte a la seva dignitat i als seus drets i llibertats, que s'exerceixen mitjançant relacions en el context del poble o ciutat, que la proposta de llei de governs locals de Catalunya proposa.

Tipus de publicació
Drets socials
Data del document
OLD Nid
1753
Temàtica