Altres

Protocol de prevenció, detecció i abordatge de l’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual identitat i/o expressió de gènere

El document recull el circuit i les possibles mesures a emprendre per prevenir l’assetjament, i denunciar i actuar degudament en cas que es produeixi. La Taula es compromet a promoure un context social i cultural de tolerància zero a qualsevol actitud o acte de discriminació per motiu de sexe i/o gènere dins l’àmbit de les seves actuacions. El protocol s’aplicarà als espais de treball de la Taula i en qualsevol altre esdeveniment, reunió, contracte o acte promogut per l’entitat. 

Incorpora la transparència a la teva entitat

La transparència és una obligació legal, però també és imprescindible per reforçar la confiança de la ciutadania i les institucions públiques i privades en la feina diària de les entitats socials. El document recull, de manera pràctica i útil, quins són els principals passos per incorporar la transparència a les organitzacions del tercer sector: identificació, finalitats i marc legal, òrgans de govern i gestió, activitats, economia i participació.