Incorpora la transparència a la teva entitat

La transparència és una obligació legal, però també és imprescindible per reforçar la confiança de la ciutadania i les institucions públiques i privades en la feina diària de les entitats socials. El document recull, de manera pràctica i útil, quins són els principals passos per incorporar la transparència a les organitzacions del tercer sector: identificació, finalitats i marc legal, òrgans de govern i gestió, activitats, economia i participació. 

Tipus de document
Entradeta

La Taula ha elaborat un document que explica de manera didàctica i senzilla com incorporar la transparència en les entitats del tercer sector social.

Tipus de publicació
Àmbits d'intervenció
Data del document