Informe sobre la reforma de la Llei de bases de règim local'

Tipus de document
Autor

CAPSIF

Entradeta

El CAPSIF ha estudiat els canvis proposats en l'àmbit del benestar social de l'Avanprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, en la versió de juny del 2013, i emet aquest informe relatiu als principals aspectes relacionats amb el benestar social.

 

Tipus de publicació
Drets socials
Data del document
OLD Nid
1760
Temàtica