La Taula del Tercer Sector: “Es constata un enquistament de la pobresa crònica, malgrat que hi ha una lleugera millora en les condicions de vida”

Augmenten les dificultats per mantenir la llar a una temperatura adequada (pobresa energètica), les de menjar proteïna animal almenys cada dos dies (pobresa alimentària) i la capacitat per fer front a les despeses imprevistes (inseguretat econòmica). Pel que fa als col·lectius, disminueix el risc de pobresa en les persones grans i les d’origen migrat, però preocupa l’increment de la vulnerabilitat en les dones, les llars amb fills o filles dependents i especialment en la infància, que torna a pujar.
 

Tipus de document
Entradeta

Segons la nova Enquesta de Condicions de Vida d’IDESCAT 2023, els indicadors de pobresa i intensitat del treball milloren, però empitjoren els de privació material severa, que mesuren les condicions mínimes per viure amb dignitat. 

Tipus de publicació
Data del document