1 de cada 4 famílies tenen tots els seus membres sense feina

Segons un informe de Càritas Barcelona, 6 de cada 10 persones acompanyades per l’entitat no tenen una feina digna.

Content
Esquerra

L’informe ‘Tercera Onada de l’impacte de la crisi de la COVID-19 en les llars ateses per Càritas Diocesana de Barcelona’, elaborat a partir de més de 600 enquestes realitzades a persones ateses per l’entitat, apunta que 6 de cada 10 persones acompanyades no tenen una feina digna, sigui perquè no en troben (43,8%), o perquè es veuen abocades a treballar en el mercat informal (20%). Així mateix, el 25% de les famílies ateses per Càritas Barcelona tenen tots els seus membres sense feina

El document també confirma com la pandèmia ha generat noves formes de precarietat laboral. Les persones han d’assumir més riscos d’exposició davant de la malaltia (el 75% de les persones s’han vist abocades a assumir riscos per raons de feina) o tenir conseqüències negatives en el cas de fer una quarantena (el 70% de les persones no es pot permetre fer un confinament, ja que perdria la feina o es quedaria sense ingressos). La majoria d’aquestes persones tenen feines precàries que majoritàriament estan relacionades amb el servei domèstic, la cura i l’acompanyament a menors, majors i dependents, o la venda ambulant, entre d’altres.

No tenir feina, o tenir una feina amb la qual no es poden cobrir totes les despeses suposa que 1 de cada 4 llars amb infants no pugui pagar la despesa escolar ordinària, que un 35% no pugui accedir a la medicació que necessita, o que un 48,5% famílies no puguin portar una alimentació adequada. Així mateix, aquesta situació provoca que el 49,8% de les famílies es trobi en apagada digital. No disposar d’un dispositiu electrònic, de connexió a internet o dels coneixements suficients per dur a terme gestions telemàtiques ha provocat que el 41% de les persones ateses per Càritas hagi perdut alguna oportunitat formativa, i que un 30% hagi perdut alguna oportunitat laboral.
Càritas Barcelona planteja que les entitats del Tercer Sector tinguin un paper destacat en la recerca i realització de noves polítiques actives d’ocupació i en la reducció de la bretxa digital.

Dreta
Temàtica