Inserció laboral

Les persones ateses pel programa Làbora creixen un 10%

Les persones ateses pel Programa Làbora van incrementar-se l’any passat un 10,8% a la ciutat de Barcelona fins a assolir la xifra de 6.663. Això va ser possible, malgrat la irrupció de la Covid-19, gràcies a la capacitat d’adaptació del programa en format digital, atès que fins a 2.000 persones van ser ateses per primer cop i van tenir l’oportunitat d’iniciar alguna acció de millora competencial. Del total de persones ateses, el 67% van ser dones i el 79% tenia més de 35 anys.

Creu Roja Catalunya insereix laboralment 1.690 persones

Durant l’any passat, la Creu Roja ha atès un total 13.359 persones a través dels programes d’ocupació i del Pla Creu Roja Respon que l’entitat va posar en marxa el mes de març passat per fer front a l’impacte de la Covid-19. Les dones representen el 63% de les persones que han rebut suport en l’àmbit laboral. Malgrat el context de pandèmia, un total de 1.696 persones que han pres part en els itineraris integrals d’inserció han aconseguit incorporar-se al mercat de treball i s’han pogut signar 3.393 contractes.

1 de cada 4 famílies tenen tots els seus membres sense feina

L’informe ‘Tercera Onada de l’impacte de la crisi de la COVID-19 en les llars ateses per Càritas Diocesana de Barcelona’, elaborat a partir de més de 600 enquestes realitzades a persones ateses per l’entitat, apunta que 6 de cada 10 persones acompanyades no tenen una feina digna, sigui perquè no en troben (43,8%), o perquè es veuen abocades a treballar en el mercat informal (20%). Així mateix, el 25% de les famílies ateses per Càritas Barcelona tenen tots els seus membres sense feina

"El rescat social comença per garantir l'accés al treball"

La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya es mostra molt preocupada pel fort impacte laboral de la Covid-19 en els col·lectius amb major situació de vulnerabilitat (dones, joves, persones amb discapacitat, amb trastorn mental, en risc d’exclusió social com aturats de llarga durada, persones migrades o provinents de recursos penitenciaris, entre altres) i reclama rapidesa a l’hora de desplegar les polítiques actives d’ocupació, destinades a la inserció i formació laboral de les persones que tenen més dificultats per trobar feina i també estabilitat

La Taula del Tercer Sector alerta del fort impacte laboral de la Covid-19 en els col·lectius en situació vulnerable

Ha colpejat amb molta duresa col·lectius que, abans de la pandèmia, ja tenien greus dificultats: dones, joves, persones amb discapacitat i amb risc d’exclusió social com aturats de llarga durada, persones migrades o persones provinents de recursos penitenciaris, entre altres. 
 

La FECEC reclama al govern espanyol mesures per a la reinserció sociolaboral

La Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC) valora l’aprovació de l’Estratègia en càncer però reclama mesures de reinserció social i laboral per a les persones que han superat un càncer. La FECEC assenyala que Espanya encara està lluny de les recomanacions del Pla europeu de lluita contra el càncer, com les que estaven incloses al document del 2010.