1 de cada 5 persones amb discapacitat intel·lectual té feina

Dincat ha presentat un informe amb 50 propostes per avançar cap a un nou model d’inserció sociolaboral.

Content
Esquerra

Dincat, la federació catalana de la discapacitat intel·lectual, ha publicat l’informe ‘Propostes per avançar cap a un nou model d’inserció laboral més inclusiu i sostenible per a les persones amb discapacitat intel·lectual i especials dificultats’. El document aporta prop de 50 propostes per avançar cap a un nou model d’inserció laboral i parteix d’una anàlisi extensa de les dificultats d’aquestes persones a l’hora de trobar feina, fet que es tradueix en una escassa inserció social i, conseqüentment, en dificultats per desenvolupar els seus projectes de vida i tenir una vida autònoma i independent.

La taxa d’ocupació de les persones amb discapacitat intel·lectual el 2019 se situava en poc més d’un 20%, mentre que la de les persones sense cap discapacitat, en gairebé un 70%, fet que demostra que es necessita més compromís social i polític per part de les administracions.

Precisament, un dels principals reptes que l’informe assenyala és la necessitat d’incrementar els recursos, els suports i el finançament per a la contractació de les persones amb discapacitat intel·lectual. En aquest sentit, cal vincular els suports als itineraris d’inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual a les necessitats personals que tenen al llarg de la seva vida, amb independència del fet que estigui treballen en un Centre Especial de Treball o en una empresa ordinària, així com incrementar de manera significativa les ajudes per a la contractació. Al mateix temps, es planteja augmentar l’actual quota del 2% de reserva prevista legalment a fins el 4% (reservant un mínim de l’1% per a les persones amb discapacitat intel·lectual) i ser extremadament rigorosos en l’aplicació de mesures alternatives, que només s’haurien d’emprar quan es demostri la impossibilitat de complir amb la quota de reserva.
 
Aquestes demandes se sumen a les que el sector arrossega des de fa temps, com l’increment dels recursos destinats als Centres Especials de Treball fins a arribar a cobrir el 75% del Salari Mínim Interprofessional per assegurar-ne la sostenibilitat o vetllar pel compliment efectiu de l’aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores, que actualment no es respecta.
 

Dreta
Temàtica