19 federacions opten a formar part de la Junta Directiva de la Taula del Tercer Sector per als propers 3 anys

2 federacions han presentat candidatura per optar a la presidència.

Content
Esquerra

Avui s’ha tancat el termini de presentació de candidatures per a la Junta Directiva de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, per als propers tres anys. D’acord amb els Estatuts de l’organització, la Junta Directiva està formada per un màxim de 13 membres, la persona que n’ostenti la presidència i altres 12 membres més.

Un total de 19 federacions sòcies de la Taula del Tercer Sector han presentat candidatures (representant titular i suplent) per ocupar alguna de les 12 vocalies de la Junta disponibles. Mentre que 2 federacions han presentat candidatura per optar a la presidència. Aquestes són les candidatures presentades:

CANDIDATURES A LA PRESIDÈNCIA

COORDINADORA DE COMUNITATS TERAPÈUTIQUES, PISOS DE REINSERCIÓ I CENTRES DE DIA PER A DROGODEPENDENTS DE CATALUNYA

- Candidata: Núria Carrera Comes

FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL

- Candidata: Francina Alsina Canudas

FEDERACIONS QUE HAN PRESENTAT CANDIDATURES PER A LES ALTRES 12 PLACES DE LA JUNTA DIRECTIVA

 

1.    CÀRITAS CATALUNYA

2.    COMITÈ CATALÀ DE REPRESENTANTS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

3.    CONFEDERACIÓ ECOM

4.    COORDINADORA DE COMUNITATS TERAPÈUTIQUES, PISOS DE REINSERCIÓ I CENTRES DE DIA PER A DROGODEPENDENTS DE CATALUNYA
(en cas de no sortir elegida a la presidència)

5.    CREU ROJA CATALUNYA

6.    DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL DE CATALUNYA

7.    ENTITATS CATALANES D’ACCIÓ SOCIAL

8.    FEDERACIÓ CATALANA DE DROGODEPENDÈNCIES

9.    FEDERACIÓ CATALANA DE FAMILIARS DE MALALTS D’ALZHEIMER

10. FEDERACIÓ CATALANA D’ENTITATS CONTRA EL CÀNCER

11. FEDERACIÓ CATALANA D’ENTITATS DE PARÀLISI CEREBRAL I ETIOLOGIES SIMILARS

12. FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL
(en cas de no sortir elegida a la presidència)

13. FEDERACIÓ D’EMPRESES D’INSERCIÓ DE CATALUNYA

14. FEDERACIÓ D’ENTITATS D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I A L’ADOLESCÈNCIA

15. FEDERACIÓ SALUT MENTAL CATALUNYA

16. FÒRUM DE SALUT MENTAL

17. FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI

18. FUNDACIÓ PERE TARRÉS

19. SECTORIAL D’INICIATIVA SOCIAL DE LA FEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE TREBALL DE CATALUNYA

La Taula del Tercer Sector està formada per 35 federacions que representen més de 3.000 entitats socials que treballen per la inclusió i la cohesió social del país.

El dimarts 10 d’octubre a la tarda tindrà lloc l’Assemblea General que haurà d’escollir els membres de la nova Junta entre les candidatures presentades.

Dreta
Temàtica
Banner

Destacats