2 de cada 3 pares i mares ateses per Càritas Barcelona viuen patiment psicoemocional

És el triple que el conjunt de la població de Barcelona. L'entitat ha presentat l'informe 'Cuidar i créixer en fragilitat: famílies, infants i adolescents en situació de vulnerabilitat'.

Content
Esquerra

Càritas Diocesana de Barcelona ha presentat l’informe 'Cuidar i créixer en fragilitat: Famílies, infants i adolescents en situació de vulnerabilitat', que analitza els factors que influeixen en la vulnerabilitat i exclusió que viuen les famílies ateses per l'entitat i quines són les vulneracions dels drets de la infància que es produeixen. 

L'estudi revela que 2 de cada 3 pares i mares acompanyats per Càritas Barcelona es troben en situació de patiment psicoemocional, el triple que el conjunt de la població de Barcelona de 15 anys o més. Es reprodueix el mateix patró per als nens, nenes i adolescents: 3 de cada 5 es troba en una situació de patiment psicoemocional, fet que triplica la mitjana de la població. L'informe mostra que hi ha una relació bidireccional entre els factors estructurals i el benestar emocional i que, a més, existeix un cercle virtuós entre la xarxa de relacions socials, la resiliència i el benestar emocional. També apunta que factors com la pobresa econòmica, la precarietat laboral, un nivell de formació baix o unes polítiques socials insuficients multipliquen per dos les probabilitats d’aquests infants a ser persones en risc d’exclusió quan siguin adults.

Càritas fa èmfasi en la importància de com s’acompanyen aquestes famílies i ha posat d’exemple el seu model que parteix de la idea que la intervenció social ha de fer-se centrant-se en les potencialitats i possibilitats de la persona, on la família ocupa un paper central perquè és el primer espai d’integració social, d’exercici de drets i de rehabilitació de la dignitat humana. En aquest sentit, l'entitat demana implementar polítiques públiques que trenquin amb la transmissió intergeneracional de la pobresa, reforçant la protecció i la transferència material (ingressos, habitatge, beques o recursos escolars i extraescolars, entre altres); ampliar la garantia d’ingressos mínims amb ajudes econòmiques universals per fill o treballant en col·laboració amb les administracions públiques, el tercer sector i la comunitat per generar una societat més integradora i cohesionada; i invertir en polítiques públiques de prevenció, diagnòstic i cura de la salut mental per a adults i fills/es, garantint l’accessibilitat econòmica de les famílies a un nivell de vida digne o elaborar polítiques d’habitatge que garanteixin l’accés i el manteniment d’un habitatge digne a les famílies amb infants i adolescents, i millorar-ne, així, el benestar emocional. 

Dreta
Banner

Destacats