2a. edició - Accions de formació en avaluació per entitats socials

Unnes formacións en col·laboració amb Ivàlua.

Content
Esquerra
Curs de formació per a entitats del Tercer Sector Social:
 
“Avaluació i avaluabilitat dels programes del Tercer Sector Social”
 
■ Finalitat. Aquesta proposta formativa vol oferir un repertori conceptual i metodològic sobre l’avaluació suficientment ampli, divers i connectat amb les necessitats del tercer sector. Es pretén introduir els participants en l’ús de l’avaluació com a eina de planificació, anàlisi i valoració dels processos i resultats i de millora dels mecanismes de presa de decisió.
 
■ Continguts. La formació es divideix en tres sessions presencials, que es podran cursar com un itinerari (recomanat) o de forma independent:
 
• Sessió 1: Introducció a l’avaluació de polítiques i programes. En aquest seminari introductori es definirà què vol dir avaluar, les diferents tipologies d’avaluacions existents, així com les principals avantatges que comporta dur a terme una avaluació.
 
• Sessió 2: Avaluació d’impacte i econòmica: de la teoria a la pràctica. En aquesta sessió es presenten els elements teòrics bàsics de l’avaluació d’impacte i econòmica, destacant la rellevància del disseny experimental per la seva aplicació pràctica. Part del seminari es treballarà en grups utilitzant casos pràctics.
 
• Sessió 3: Inclou: a) Com dissenyar programes basant-se en evidències científiques; b) Avaluabilitat de les intervencions socials: com dissenyar programes avaluables.
 
■ Dates i horaris: les sessions es realitzaran en horari de 9.30h a 13.30h, els dies 4 de novembre (sessió 1), 21 de novembre (sessió 2) i 28 de novembre (sessió 3).
 
■ Lloc: IDESCAT, Via Laietana, 58, 08003 Barcelona.
■ Professorat: analistes d’Ivàlua
■ Places: 30 alumnes per sessió.
■ Requisits de coneixement: Per a la sessió 1, cap requisit. Per a les sessions 2 i 3: coneixements bàsics de disseny i planificació de programes.
 
Sessions d’assessorament individual a entitats del Tercer Sector Social:
■ Finalitat. Mitjançant sessions presencials de caràcter individualitzat es vol assessorar a les
entitats del tercer sector al voltant de qüestions relacionades amb l’avaluació dels seus programes d’acció. El procés d’assessorament se centrarà al voltant de casos concrets (programes) proposats per les entitats interessades, amb l’objectiu d’incrementar la seva avaluabilitat i/o orientar la seva avaluació efectiva.
 
■ Continguts. Els continguts i aplicacions dels assessoraments s’adaptaran a les particularitats de les entitats participants i dels casos presentats.
 
■ Durada i nombre de sessions. Orientativament, la durada de cada sessió serà de 2,5 hores. Es preveu que cada entitat pugui rebre entre 1 i 4 sessions d’assessorament, en funció de les seves necessitats.
 
■ Dates: Novembre 2017.
■ Lloc: seu de les entitats.
■ Assessors: analistes i personal col·laborador d’Ivàlua.
■ Places: 8 entitats, orientativament, depenent del nombre de sessions requerides.

 

Dreta
Temàtica
Adjunts