315.000 llars quedaran excloses del mercat en els pròxims 15 anys

És una de les conclusions de l’informe que COHABITAC ha presentat sobre la situació de l'habitatge social a Catalunya.

Content
Esquerra
COHABITAC (Coordinadora de Fundacions d’Habitatge Social) i l’ICAB (Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona) han presentat l’informe ‘Reptes i limitacions de la promoció i la gestió de l’habitatge de lloguer social a Catalunya', que posa de manifest les dificultats amb les quals es troben les entitats socials. El document avisa que 315.000 llars no podran pagar els lloguers a preus de mercat en 15 anys i, d’aquestes, un 40% hauria de ser atesa amb un lloguer social, uns 131.000 habitatges.
 
A casa nostra, el parc d’habitatge social és ínfim i ni tan sols arriba al 2% (1,6%), molt lluny de la mitjana europea que és del 15%. L’estudi de COHABITAC evidencia aquesta distància gran respecte altres països europeus, si es compara amb Holanda (30%), Àustria (24%), Dinamarca (19%), el Regne Unit (18%) o França (17%).
 
A Catalunya hi ha 35.000 habitatges socials entre els de l’Agència d’Habitatge de Catalunya, els de lloguer municipal, els de les entitats socials i els de la xarxa d’inclusió, un 1,2% del total. Si a aquests s’hi afegeixen els de cessió de particulars a l’agència o els de programes de mediació o cessió, la xifra s’eleva fins a l’1,6%, amb 47.000 habitatges. A tot això, cal afegir la poca inversió pública en polítiques d’habitatge, un 0,1% del PIB a Catalunya enfront el 0,6% de la mitjana de la Unió Europea
 
Davant aquesta situació, COHABITAC alerta de la greu situació de “fragilitat i vulnerabilitat residencial” que hi haurà en els pròxims anys i reclama augmentar la inversió en polítiques d’habitatge, “mobilitzar sòl” per construir nou habitatge, “reforçar de forma important” les subvencions actuals, incentius fiscals, com aplicar un IVA reduït per a aquestes promocions, i ajudar i millorar el finançament de manera que siguin més atractives per als promotors privats.