8 de cada 10 alumnes d’Educació Social i Treball Social troben feina un any després d’acabar els estudis

Segons un estudi elaborat per la Pere Tarrés-Universitat Ramon Llull.

Content
Esquerra
Durant la pandèmia ha quedat palès que les figures de l’educador/a i el treballador/a social són dues professions clau per acompanyar els sectors més vulnerables i que cada cop tindran més demanda. Segons el 10è Estudi sobre Inserció Laboral elaborat per la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés-URL, entre els alumnes graduats el curs 2018-19, 8 de cada 10 alumnes troben feina un any després de finalitzar els estudis. La Facultat Pere Tarrés forma cada any un miler de professionals de l’acció social.
 
Aquesta dada resulta significativament positiva tenint en compte la conjuntura laboral del país en què els joves continuen sent un dels sectors de la població amb més impacte per la tendència dels nivells creixents de desocupació. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) pel 2019, al territori català, la taxa d’atur entre els joves menors de 25 anys va ser del 26%, mentre que la taxa d’atur entre els graduats/es en Educació Social i Treball Social, del 6%.
 
La majoria dels i les educadors/es socials treballen en l’àmbit de la infància i l’adolescència. Entre els i les treballadors/es socials, un gruix important presta serveis dins els àmbits de gent gran i salut mental. Pel que fa a la situació contractual, el 37% dels graduats tenen contacte indefinit i un 52%, temporal. Destaca, per primer cop, l’aparició de la figura de l’emprenedor social entre els graduats/des, que han optat per un projecte propi, representant el 2% del total. Pel que fa al tipus de jornada laboral, el 57% dels graduats/des treballen a jornada completa i el 43% restant en modalitat parcial.
Dreta
Temàtica