Acord de la Taula del Tercer Sector i l’Ajuntament de Barcelona per destinar 200 pisos buits a lloguer social

El programa el gestionarà un nova fundació d’habitatge social que l’Assemblea General de la Taula del Tercer Sector va aprovar crear el passat 23 d’octubre.

Content
Esquerra

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona van signar el passat dia 14 de novembre un conveni per captar 200 habitatges del mercat privat per destinar-los a lloguer social. L’acte de signatura del conveni es va celebrar a l’Ajuntament de Barcelona amb Xavier Trias, Alcalde de Barcelona, i Àngels Guiteras, presidenta de la Taula del Tercer Sector.

L’acord signat consisteix en la captació de 200 habitatges del mercat privat per a destinar-los a lloguer social. Les famílies que s’hi allotjaran provindran de la Mesa d’Emergències Socials, i el preu de lloguer que pagaran serà aquell que els Serveis Socials i el Tercer Sector vegin que puguin pagar. En el cas que en els habitatges calgui realitzar-hi obres de rehabilitació aquestes es realitzaran amb càrrec al programa, i seran realitzades per entitats socials de la ciutat dedicades a la inserció socio-laboral de col·lectius en risc. S’estima que la rehabilitació i el manteniment d’aquests 200 habitatges donarà feina a més de 300 persones d’aquests col·lectius, una part de les quals seran els propis usuaris d’aquests 200 habitatges.

Els usuaris dels habitatges també es beneficiaran d’un projecte d’acompanyament per a la inclusió social, a càrrec dels serveis socials municipals en col·laboració amb les entitats del Tercer Sector especialitzades.

Aquest Programa tindrà una durada de quatre anys i un pressupost total de 6,3 milions d’euros, amb una aportació municipal directa de 5.662.800€. Aquest import es destinarà principalment a cobrir les diferències de rendes entre el que es pagarà al propietari i el que se li cobrarà al llogater; subvencionar en un 20% les obres de rehabilitació dels pisos; i els costos de gestió i de supervisió social dels llogaters.

Els cinc objectius bàsics del programa són:

– Aconseguir captar 200 habitatges del parc privat per destinar-los a habitatge de lloguer social a preu assequible

– Donar als propietaris d’aquests habitatges el ’màxim de garanties’, ja que molts d’ells no els posen al mercat per la manca de garanties de cobrament o manca de finançament per a fer obres.

– Disposar d’un parc d’habitatges socials més nombrós per poder fer front a la situació de crisi.

– Garantir que aquest parc d’habitatge social compleixi unes condicions adequades per poder-hi viure.

– Preus assequibles per a les unitats de convivència, en cap cas superior als 300 euros de preu de lloguer.

Per poder acollir-se al programa de captació d’habitatges buits, el pis haurà de ser desocupat. El cànon de cessió o contraprestació que rebrà el propietari serà, com a màxim, de 700 euros/mes. Per al propietari cedir aquests habitatges a l’Administració també tindrà un seguit d’avantatges, entre ells:

– Tenir una garantia de cobrament per part de l’Administració.

– Disposar de cobertures de riscos: assegurança de rendes, defensa jurídica, etc.

– Seguiment social dels llogaters per part d’un equip especialitzat.

En l’acte de signatura del conveni, la presidenta de la Taula del Tercer Sector, Àngels Guiteras va destacar la importància d’aquest conveni signat amb l’Ajuntament de Barcelona i va ressaltar que “la gestió de parcs d’habitatge social ha demostrat des de fa anys, aquí i en altres països, que l’acompanyament social de les famílies vulnerables que se’n beneficien, és un aspecte cabdal, necessari, perquè el seu projecte d’inclusió social arribi a bon port. I aquest acompanyament social és el que sabem fer les entitats del Tercer Sector, és la nostra raó de ser, i en això podem ser un aliat molt útil per a les Administracions compromeses a incrementar el parc d’habitatges de lloguer social”. Guiteras va voler recordar que “per a la Taula del Tercer Sector, al igual que per a moltes Administracions, la defensa del dret a l’habitatge ha esdevingut una prioritat aquests darrers anys. Una prioritat de primer ordre. Perquè com vostès saben, també ha esdevingut una necessitat de primer ordre, una necessitat urgent, inajornable i dramàtica, que afecta milers, molts milers, de famílies i que ens interpel.la cada dia”.

La presidenta de la Taula del Tercer Sector Social va destacar la importància d’aquest conveni explicant que “Ajuntament de Barcelona i  el Tercer Sector Social tenim una estratègia coordinada i compartida per fer front a les necessitats socials dels ciutadans de la ciutat, i que, a més, som capaços, una vegada més, d’unir forces, voluntats, coneixements i recursos per donar-hi resposta”.

Dreta
Banner

Destacats