Aprovada la ILP contra la pobresa energètica i els desnonaments

S'ha aprovat per unanimitat al Parlament.

Content
Esquerra

El Parlament de Catalunya va aprovar el passat 22 de juliol per unanimitat la proposició de llei basada en la iniciativa legislativa popular (ILP) de mesures urgents per fer front a l’emergència d’habitatge i a la pobresa energètica.

La llei pretén reduir el nombre de desnonaments i els talls de subministraments bàsics com ara aigua, llum i gas. La ILP, proposada per la PAH i altres entitats socials, s’ha tramitat en menys d’un mes i busca mesures per solucionar el sobreendeutament d’algunes famílies en risc d’exclusió social o l’impagament d’hipoteques, lloguers, llum, aigua o gas.

La llei, que només té nou articles, implica ajuntaments, serveis socials, propietaris immobiliaris i empreses de subministraments. Preveu obrir un procediment extrajudicial abans d’iniciar un procés d’execució hipotecària o desnonament, també que els propietaris d’habitatges donats en pagament han de fer una oferta de lloguer social per un mínim de tres anys que no podrà superar el 18% dels ingressos ponderats de la unitat familiar, segons el cas, i s’hi podran acollir les famílies que tinguin uns ingressos màxims de tres vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya.

La Taula del Tercer Sector ha format part d’aquesta Iniciativa Legislativa Popular com a entitat adherida.

Dreta