Avaluar per ser entitats més eficients en l’acció social

La Taula, en col·laboració amb Ivàlua, publicat un informe sobre els reptes i les millores i un toolkit amb eines d'avaluació. 

Content
Esquerra
L’avaluació és una de les assignatures pendents de les entitats socials. És per això que la Taula, en col·laboració Ivàlua, ha publicat un informe sobre els reptes i les millores de l’avaluació a partir de 10 assessoraments fets a entitats de la Taula, que mostren el repte d’introduir-la, de forma sistemàtica, en tot el cicle dels projectes (estratègia, disseny i gestió). A partir d’aquest document, també s’ha creat un toolkit amb eines d'avaluació per aplicar a la pràctica i que s’han adaptat a les característiques i necessitats del sector. 
 
En paral·lel, la Taula també té obert un qüestionari adreçat a les entitats socials per conèixer quin és l’estat i l’ús de l’avaluació al tercer sector, com ho està fent i si s’estan generant evidències. Els resultats són útils perquè des de la Taula seguim definint quines són les accions que cal desenvolupar per millorar l’eficiència dels projectes de transformació social i traçar un futur pla d’acció.
Dreta
Banner

Destacats