"Celebrem l’acord per als pressupostos de la Generalitat i reclamem estabilitat política per poder desplegar-los"

La Taula argumenta que el país i la ciutadania, sobretot la que està en una situació de vulnerabilitat, necessitava que hi hagués un acord per portar endavant uns pressupostos que seran més expansius en l’àmbit social i que s’ajusten més a la realitat socioeconòmica actual.

Content
Esquerra

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya -que agrupa 35 federacions i grans organitzacions que representen 3.000 entitats socials que treballen per eradicar la pobresa, l’exclusió i les desigualtats- celebra que s’hagi arribat a un acord per als nous pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

Les entitats socials argumenten que el país i la ciutadania, sobretot la que es troba en una situació de vulnerabilitat, necessitava que s’arribés a un acord per portar endavant uns pressupostos que seran més expansius en l’àmbit social i que s’ajusten més a la realitat socioeconòmica actual. Per a la Taula del Tercer Sector, és una oportunitat per reforçar el sistema de drets i protecció social en un moment molt crític en què l’empobriment de les llars és palpable i en què es necessiten el màxim de recursos possible per fer front a la pobresa estructural i la sobrevinguda, generada pels últims episodis socioeconòmics acumulats (conseqüències de la pandèmia, la guerra a Ucraïna, la inflació, el preu de l’energia, etc.).

Els pressupostos tenen previst incloure millores en polítiques socials que són cabdals, com l’augment d’un 8% del barem de referència per a les prestacions socials (IRSC), un compromís que respon a la demanda històrica de la Taula i que permetrà que més persones puguin tenir accés al sistema de prestacions socials i que la quantitat percebuda sigui més alta i s’apropi a l’encariment del cost de la vida dels últims anys. En el cas de la renda garantida, es passaria dels 664€ mensuals als 717€ (per a les llars unipersonals, a les llars amb diverses persones, l’increment s’aplicaria segons els afegits econòmics de la llei). També es preveu reduir les llistes d’espera de la dependència amb l’augment de 2.000 places residencials i de centre de dia per a persones grans, amb discapacitat i salut mental, el reforç de les prestacions econòmiques per persones cuidadores familiars mentrestant no es té accés un recurs definitiu i la simplificació administrativa i la millora de la coordinació entre les diferents administracions que gestionen el sistema d’autonomia personal i atenció a la dependència; a més de disminuir el temps d’espera per a la valoració del grau de dependència i discapacitat en un 50% a finals del 2023.

Altres millores són l’avenç de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària, que ha de permetre que els Departaments de Drets Socials i Salut es coordinin i treballin de forma conjunta en l’atenció als col·lectius que tenen necessitats més complexes; més inversió en recursos per a la salut mental i les addiccions per reforçar les actuacions d’àmbit comunitari, en concret, 30 milions d’euros més per reforçar la xarxa d’atenció i els programes de suport a les famílies, i l’augment de les partides destinades al desplegament de l’escola inclusiva i del Pacte contra la Segregació Escolar. El Govern també s’ha compromès 2 a reforçar el pressupost per a les polítiques d’infància, en un 13%, per reduir la pobresa infantil i juvenil i per millorar els serveis d’atenció, prevenció i lluita contra els abusos sexuals. En canvi, la Taula lamenta que l’augment previst del 4% per al 2023 en les tarifes del sector social siguin insuficients, com assegura La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, perquè no respon a les necessitats de les persones, les entitats i les professionals.

D’altra banda, un cop aconseguit un acord de pressupostos, la Taula del Tercer Sector Social reclama al conjunt dels partits polítics que s’enceti un període d’estabilitat política, indispensable per aplicar aquests nous comptes. Valora positivament que s’hagi assolit a través del consens i espera que aquest esperit d’arribar a pactes continuï en els pròxims mesos per garantir que els pressupostos es despleguen correctament.