Comunicat sobre els pagaments a les entitats socials

Posicionament conjunt de la Taula del Tercer Sector i La Confederació.

Content
Esquerra
La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, en tant que entitats representatives del Tercer Sector Social, celebrem la fi del bloqueig institucional causat per l’aplicació del 155 perquè l’aturada executiva i legislativa ha posat en greu risc molts serveis i programes socials d’atenció a persones en situació de vulnerabilitat.
 
Valorem positivament l’inici de la normalització dels pagaments endarrerits a les entitats socials i que durant aquests mesos hàgim pogut treballar de manera coordinada amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per fer un seguiment continuat de l’estat d’aquests pagaments. Tot així, esperem que aquesta situació quedi resolta com més aviat millor per garantir la viabilitat econòmica de les entitats socials i l’atenció a les persones
 
També volem recordar que el problema de finançament del Tercer Sector Social és estructural i que té un impacte directe en la continuïtat, estabilitat i qualitat dels suports que oferim a les persones en situació o risc d’exclusió social. És per aquest motiu que instem al nou Govern a abordar en aquesta legislatura un canvi de model que aposti per una gestió dels serveis públics d’atenció a les persones amb la iniciativa social sense afany de lucre a través de l’acció concertada. Cal començar pel desplegament de la nova modalitat de concerts socials i ocupacionals, passant de subvenció a concert; el canvi d’anual a plurianual de les convocatòries per a serveis i programes (inserció laboral, àmbit penitenciari, etcètera), i l’agilització i normalització del calendari de convocatòries, resolucions i pagaments a les entitats perquè sigui previ a l’execució dels projectes.
 
Ambdues organitzacions també volem posar de manifest les conseqüències que tenen els impagaments al Tercer Sector Social. Els retards comporten que les entitats socials hagin de buscar altres fórmules de finançament, que generen greus tensions de tresoreria pels interessos que han d’assumir.