Finançament

Acord pels pressupostos: "Ho celebrem, però, encara hi ha marge de maniobra per garantir l’accés als drets socials dels col·lectius més vulnerables"

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya celebra que Catalunya disposarà de nous pressupostos, però, adverteix que encara hi ha marge de maniobra per garantir l’accés als drets socials dels col·lectius en situació de més vulnerabilitat. "L’impacte social de la pandèmia és tan greu i profund que, ara més que mai, cal blindar un finançament en polítiques socials que és urgent i de màxima prioritat per assegurar la sortida a les persones amb més dificultats" defensa la Taula.

"La situació econòmica de les entitats socials és extremadament tensa per la lentitud burocràtica"

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya llança un missatge d’alerta: la situació econòmica de les entitats socials està “extremadament tensada” per la lentitud burocràtica de la Generalitat de Catalunya que comporta que el tercer sector social estigui avançant 65 milions d’euros.

La Taula del Tercer Sector alerta que la situació econòmica de les entitats socials està “extremadament tensada” per la lentitud burocràtica de la Generalitat

No s’han cobrat diverses subvencions de projectes i activitats desenvolupades i estan avançant 65 milions d’euros. Demana que el Govern posi en marxa, de manera urgent, la creació d’un grup de treball mixt amb el tercer sector social per avançar conjuntament en la millora del sistema de finançament.
 

"Celebrem l’augment en polítiques socials als pressupostos, però reclamem que la inversió social no es limiti només a la urgència"

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya ha fet una primera valoració dels nous pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022.  Celebra que els nous comptes del Govern comptin amb un augment de les partides pressupostàries destinades a polítiques socials que enforteixin el sistema de drets i protecció social (promoció social, protecció social, habitatge i ocupació), un increment imprescindible i reivindicat per les entitats socials per poder fer front a les greus conseqüències de la crisi social derivada

La Taula del Tercer Sector Social celebra l’augment en polítiques socials als pressupostos, però reclama que la inversió social no es limiti només a la urgència

Considera una bona notícia que s’incrementin les partides que enforteixen el sistema de drets i protecció social en un moment de màxima gravetat per la crisi social de la Covid-19. Apel·la al Govern i als partits polítics perquè es posin d’acord per aprovar-los i també demana que tingui en compte el tercer sector social en el desenvolupament i planificació d’aquestes noves polítiques.

Aliances europees

Jornada de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya prevista per als dies 1 i 2 de desembre de 2021. L'objectiu és promoure la creació d'aliances europees. 

Més endavant, es disposarà de més informació.

Noves conferències sobre programes de finançament europeu per al tercer sector

Dins el pla d'enfortiment del tercer sector i des de la comissió d'internacionalització, la Taula del Tercer Sector Social organitza un cicle de dues conferències en línia sobre programes de finançament europeu per a les entitats socials, en concret Horizon Europe Clúster 2 i COST. 

La primera conferència té lloc el dimecres 22 de setembre a les 9:30h i se centra en cultura, creativitat i societat inclusiva.