Les entitats socials catalanes acompanyen 1,9 milions de persones, 350.000 persones més que a l’anterior baròmetre

Per primera vegada, el Baròmetre es quantifica el nombre d’atencions que fan les entitats socials catalanes: més de 3 milions. Segons l'informe, els principals col·lectius atesos són les persones grans, les persones amb discapacitat, la infància i les persones en situació de pobresa o exclusió, que representen el 67% de les persones que reben suport del tercer sector social. Els principals àmbits d’intervenció de les entitats socials són l’educació en el lleure i els serveis educatius (20%), la cultura (18%), l’atenció psicosocial i rehabilitació (14%) i la cobertura de necessitats bàsiques (9%). Pel que fa al finançament, el 56% prové de les administracions públiques, el 28% són fonts pròpies i el 16% és privat (16%). El 75% de les despeses es destinen a l’atenció directa.

Tipus de document
Entradeta

L’anterior dada apuntava que el nombre de persones en situació i risc d’exclusió socials ateses pel tercer sector social era d’1.550.000 persones.

Tipus de publicació
Àmbits d'intervenció
Data del document