Col·laboració público-social

Per què una Llei del Tercer Sector Social?

👉 Què som i què fem les entitats socials? 

A Catalunya, hi ha 3.000 entitats socials que en les últimes dècades han ajudat a construir el que coneixem com l’Estat del Benestar. Som associacions, fundacions, cooperatives, empreses d’inserció, centres especials de treball i entitats singulars que gestionem serveis socials d’atenció, suport i acompanyament a persones en situació o risc d’exclusió. Moltes d’aquestes entitats han sorgit des de la mateixa societat civil, impulsades per la mateixa ciutadania.
 

El impacto de los trámites administrativos en el acceso a las prestaciones sociales. Una perspectiva conductual.

El documento recoge los principales obstáculos o problemáticas que una persona puede encontrar en el camino para acceder a  una ayuda. Desde conocer, solicitar o recibir la prestación social. Además, el análisis se ha acompañado de una perspectiva conductual, utilizando las lecciones de las ciencias del comportamiento que nos permiten entender cómo factores sociales, psicológicos y cognitivos afectan a la toma de decisiones de la ciudadanía.

30-J: 1a Jornada Enxarxament sobre fons europeus

La Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya organitza la '1a jornada d'Enxarxament sobre Fons Europeus. Aliances entre les universitats i el tercer sector social', que té lloc aquest dijous 30 de juny de 9 a 12h en format telemàtic a través de la plataforma Zoom. Aquest és l'enllaç per connectar-s'hi:  https://us02web.zoom.us/j/88002303758

Els objectius són:

El Parlament de Catalunya inicia la tramitació de la Llei del Tercer Sector Social

"Aquesta és una llei essencial per a les persones i per al país. La Llei del Tercer Sector Social és necessària, oportuna, urgent i viable". El Parlament de Catalunya inicia la tramitació de la Llei del Tercer Sector Social de Catalunya, després que avui s’ha registrat a la cambra catalana una proposició de llei que reconeix el paper i l’aportació de les entitats socials a la societat i les persones.

El Parlament de Catalunya inicia la tramitació de la Llei del Tercer Sector Social

Les entitats socials reclamen un marc legal que reconegui la seva feina essencial, que n’asseguri la seva participació en el disseny, l’execució i el seguiment de les polítiques públiques i que reculli mesures de foment i finançament que li aportin estabilitat i sostenibilitat. Reivindiquen que són i fan un servei públic a través de projectes cívics, comunitaris i de transformació social a 1.500.000 de persones en situació de vulnerabilitat a Catalunya. 

"La pandèmia ha posat de relleu la visió compartida de donar resposta a les persones amb un model d’atenció centrada en la persona i de base comunitària"

1. Les entitats del tercer sector social fa temps que reivindiquem que la principal prioritat en la integració social i sanitària és garantir un model d’atenció centrada en la persona i de base comunitària. Com la nova Agència pot contribuir a aquest gran repte? I, a la pràctica, què podria suposar l’agència per a les persones ateses? I per a les professionals?