Comunicat sobre l'operació anticorrupció a Sitges

Comunicat en relació amb l’operació anticorrupció on s’investiguen presumptes irregularitats en l’adjudicació de subvencions i fraccionaments de contractes a la Taula del Tercer Sector de Sitges-Garraf.

Content
Esquerra

En relació a l’operació anticorrupció on s’investiguen presumptes irregularitats en l’adjudicació de subvencions i fraccionaments de contractes a la Taula del Tercer Sector de Sitges-Garraf, des de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya:

· Desmentim qualsevol relació de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb la Taula del Tercer Sector de Sitges-Garraf i lamentem la vinculació que s’està fent. Més enllà de la coincidència amb part del nom, aquesta organització no forma part de la nostra xarxa i no hem mantingut cap relació amb aquesta i fins aquest moment tampoc hem tingut coneixement del seu origen i funcionament. Aclarir que aquesta organització està sent investigada no com una agrupació d’entitats sinó com una entitat de prestació de serveis de forma directa. 

· Demanem que la investigació vagi al fons de la qüestió i que s’aclareixin els fets com més aviat millor perquè la feina i la contribució de les entitats del tercer sector a la societat i a favor de les persones en situació de vulnerabilitat és essencial. Fets com aquests no poden posar en qüestió l’impacte que tenen els projectes i accions de les més de 3.000 entitats sense ànim de lucre que treballen per erradicar la pobresa, l’exclusió i les desigualtats a Catalunya.

· Reafirmem el nostre compromís a favor de la rendició de comptes i la transparència a través de tots els instruments de col·laboració público social. Des de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, sempre hem treballat per desenvolupar accions que promoguin la cultura de la transparència i la gestió ètica i hem facilitat eines i recursos a les entitats socials. 

Dreta
Banner

Destacats