Coneix les propostes electorals de la PINCat al Parlament Europeu

12 propostes que porten els drets de la infància al centre de l’agenda de la Unió Europea.

Content
Esquerra

Amb motiu de les eleccions del 9-J al Parlament Europeu, la Plataforma d'Infància de Catalunya (PINCat) ha elaborat el document "Per una Unió Europea amb mirada d’infància i que garanteixi la igualtat d’oportunitats" amb una dotzena de propostes centrades en 4 prioritats: protegir els drets de la infància; lluitar contra la pobresa i les desigualtats; garantir una educació de qualitat; i reforçar les polítiques de salut.

Al document, la PINCat posa de manifest la responsabilitat compartida entre els estats i també de tota la societat per garantir el benestar i el desenvolupament integral de la infància. Les propostes s'inspiren en els principis de la Convenció sobre els Drets de l'Infant i busquen construir una societat més justa, inclusiva i igualitària. La col·laboració i enfortiment de la capacitat dels actors del territori, el tercer sector social en especial, serà essencial perquè les propostes polítiques que segueixen s’acabin aterrant.

Entre les mesures destaca establir mecanismes de supervisió i control a tots els Estats per garantir el bon tracte cap a la infància, basat en els drets humans en les polítiques europees, la millora dels sistemes de benestar i les polítiques públiques des d’una mirada holística i intergeneracional;  Assegurar vies de migració legal segura i polítiques de protecció i d'inclusió específiques per als nens, nenes i adolescents que migren sols; així com definir uns estàndards mínims de qualitat de les polítiques educatives de tots els estats membres. 

En polítiques de salut és necessari promoure recursos comunitaris sobre el benestar emocional i la prevenció dels trastorns mentals dels infants i adolescents, com també en aquest àmbit fomentar polítiques actives de promoció dels hàbits saludables com una alimentació sostenible, l’ús responsable de dispositius electrònics, la prevenció de substàncies tòxiques, la salut sexual i la importància de les hores de son adequades, entre altres.

El context actual posa en evidència que encara hi ha molt camí per recórrer i fa falta més iniciativa política de la Unió Europea en favor dels drets de la infància i l’adolescència, la igualtat d’oportunitats i la solidaritat intergeneracional. Reptes estructurals, com la pobresa i la discriminació, però també emergents, com la salut mental, l’emergència climàtica o els impactes de la digitalització, continuen afectant desproporcionadament la infància europea i, especialment, la que està més exposada a la vulnerabilitat. Per tant, és fonamental que la Unió Europea redobli els seus compromisos amb la infància

Dreta
Temàtica
Banner

Destacats