Consulta els resultats del Baròmetre del Tercer Sector Social

El nombre de persones ateses ha augmentat un 3,4% l’últim any.

Content
Esquerra

Aquesta primera edició del Baròmetre  del Tercer Sector Social 2015 i que publicarem cada any a finals del primer semestre de l'any, ens mostra que el sector, en conjunt, està remuntant els seus ingressos i que això, entre altres coses, ens permet atendre més persones i tornar a generar ocupació.

Algunes idees que ens reflexa el Baròmetre:

 • El nombre de persones ateses ha augmentat un 3,4% l’últim any.
 • Els ingressos remunten. Entre 2013 i 2014 els ingressos han crescut un 2,9%, sobretot els d’origen públic.
 • Els ingressos d’origen públic tenen més importància que els privats en les entitats grans. En les petites és a l’inrevés. 
 • En les entitats petites provenen sobretot de la Generalitat. En canvi, les entitats grans reben més fons de les Administracions locals catalanes.
 • Només un 6,2% dels ingressos públics provenen d’Administracions de fora de Catalunya.
 • Les entitats grans tenen sobretot ingressos provinents de la prestació de serveis, mentre que les entitats petites tenen sobretot ingressos provinents de donatius i quotes.
 • Mentre que la majoria d’entitats tenen ingressos per donatius i quotes, només la meitat tenen ingressos d’institucions privades i empreses.
  1 de cada 3 entitats ha tingut pèrdues el 2014. En un 4% de les entitats el volum de pèrdues és molt greu.
 • El deute de les Administracions no ha crescut en els últims 12 mesos, però es cronifica.
 • Les Administracions deuen a 1 de cada 3 entitats subvencions per activitats ja realitzades (el 2014 o abans).
 • Les entitats tornen a generar ocupació.
  La participació ciutadana i el voluntariat segueixen creixent.
 • Preocupacions principals: Garantir la qualitat del servei i atendre tothom que ho necessita.