Creix la pobresa i les desigualtats

Ho confirma l’últim informe d’ECAS ‘Treball precari, habitatge privatiu i manca d’inversió’.

Content
Esquerra
La pobresa i les desigualtats creixen a Catalunya, després de la millora molt lleugera que hi ha hagut en els últims anys. ECAS, la federació de les entitats d’acció social, ho assegura en el seu últim informe INSOCAT, titolat ‘Treball precari, habitatge privatiu i manca d’inversió’ i que ha estat elaborat a partir de dades de diverses fonts oficials i anàlisis quantitatius d’entitats socials que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat. L’estudi assegura que:
 
- Gairebé el 24% de la població està en risc de pobresa i exclusió, un percentatge que es dispara fins al 48% entre la població estrangera. A més, a la meitat de les llars catalanes els costa arribar a finals de mes.  
 
- La precarietat laboral i els preus de l’habitatge es perpetuen com a grans factors d’empobriment. El 87% dels nous contractes de treball que se signen són temporals, els anomenats treballadors i treballadores pobres també augmenten i les dificultats de conciliació s’acarnissen amb les dones que, a més, cobren menys: prop del 18% tenen uns guanys anuals inferiors a l’SMI vs el 8% dels homes. Pel que fa a l’habitatge, la taxa de pobresa es duplica amb escreix entre els llogaters, 33% davant el 15% de les persones propietàries. 
 
- La inversió social no es recupera, tot i la millora macroeconòmica. Dels 4.000 milions d’euros retallats entre 2010 i 2014 en salut, educació, protecció, habitatge, promoció social, etcètera, en falten encara 2.200 per arribar als nivells d’abans de la crisi. A Barcelona, es concentren una cinquena part dels desnonaments i un 85% dels casos són per lloguer.
 
Malgrat la suposada recuperació econòmica, “la millora no repercuteix en el conjunt de la societat i especialment les classes desafavorides continuen molt castigades per un model socioeconòmic que genera pobresa i desigualtats de manera estructural” assenyala la presidenta d’ECAS, Sònia Fuertes i la vocal de pobresa d’ECAS, Teresa Crespo, recorda que “la manca de polítiques públiques transformadores i la insuficient inversió social fan que les desigualtats es perpetuïn i la pobresa es cronifiqui”. 
 
Dreta
Banner

Destacats