Creu Roja preveu doblar els refugiats que acull a Catalunya

La seva campanya #ObreElsUlls alerta sobre la situació dels refugiats.

 

Content
Esquerra

La Creu Roja ha posat en marxa la campanya “Obre Els Ulls”, amb què vol sensibilitzar la ciutadania, la societat civil i les institucions sobre la situació de les persones refugiades i demanar el seu ajut per facilitar la seva acollida i integració a Catalunya. La Creu Roja està reforçant el seu programa de refugiats, perquè, durant el 2017, preveu doblar les seves places d’acollida a Catalunya, passant de les 156 actuals a més de 300.

En l’àmbit internacional, la Creu Roja insta les autoritats de la UE a accelerar el màxim possible l’arribada de les persones refugiades als països d’acollida i no cronificar la seva estada en camps de refugiats en precàries condicions.

En aquest sentit, la Creu Roja aposta per seguir incrementant les places d’acollida per a les persones refugiades al nostre país - on les persones refugiades poden dormir, cobrir les seves necessitats bàsiques i assentar les bases del seu procés d’integració durant els seus primers mesos d’estada al país-, així com els recursos destinats a facilitar la seva integració. Actualment, la Creu Roja compta amb 156 places d’acollida, distribuïdes de la manera següent: 36 a Barcelona, 12 a Sant Feliu de Llobregat, 50 a Berga, 22 a Tarragona, 16 a Lleida i 20 a Girona, localitats on col·labora amb els ajuntaments i ens locals. Aquestes places s’emmarquen en el programa estatal d’acollida i integració, amb finançament del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, que la Creu Roja gestiona arreu de l’Estat, juntament amb d’altres entitats com CEAR, CCAR i ACCEM.  Durant el 2017, la Creu Roja preveu doblar la seva capacitat d’acollida.

Aquest programa (de 18 mesos de durada, que es poden allargar a 24 en casos de major vulnerabilitat) cobreix de forma integral les necessitats de la població refugiada. Per això, està dividit en tres fases, pensades perquè les persones refugiades vagin guanyant progressivament en autonomia. Prèviament a aquestes tres fases, a Catalunya, la Creu Roja s’ocupa de la primera acollida, és a dir, de fer una valoració inicial de cada cas. En primera acollida, la Creu Roja va atendre el 2016 més de 1.300 persones, més del doble que el 2014.

Dreta