Crida a la responsabilitat política del Govern i dels partits polítics per aprovar uns nous pressupostos

La Taula inicia una ronda de contactes amb l'executiu i els grups parlamentaris per transmetre’ls la importància de comptar amb uns nous comptes.

Content
Esquerra

Amb motiu del Dia Internacional per a l’Eradicació de la Pobresa, la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya trasllada una demanda molt clara tant al Govern com als partits polítics: cal aprovar uns nous pressupostos perquè són clau per donar resposta a la pobresa i l’exclusió creixent. La Taula del Tercer Sector Social apel·la a la responsabilitat de tots els grups per evitar anar a uns comptes prorrogats, una decisió que per a les entitats social seria incomprensible en un escenari de crisi social i energètica i a les portes d’una possible recessió econòmica. "No és moment per al tacticisme partidista. És el moment de prioritzar les persones i les dificultats palpables que ara mateix tenen milers de famílies catalanes per cobrir les seves necessitats més bàsiques, com l’habitatge, les factures energètiques i l’alimentació".

La Taula del Tercer Sector Social fa èmfasi en què és un moment social crític i diferent de quan es van aprovar els anteriors comptes de la Generalitat. "L’escenari socioeconòmic no té res a veure amb l’actual perquè aquest és pitjor" apunten les entitats socials, que recorden que, a les conseqüències socioeconòmiques de la pandèmia, ara s’hi han sumat les de la guerra a Ucraïna, una inflació mai vista i uns preus de l’energia disparats. La Taula també defensa que els nous comptes són imprescindibles per reforçar i millorar unes polítiques socials que no són prou efectives. La taxa de pobresa i exclusió és del 26% (1 de cada 4 catalans i catalanes, el que equival a 1 milió 957 mil persones) i es manté en màxims històrics. En pràcticament l’última dècada, no s’ha aconseguit baixar aquesta taxa per sota del 20%, un fet que demostra que la bossa de pobresa i exclusió a Catalunya és crònica i que està fortament arrelada. 

Per a la Taula, uns nous pressupostos són necessaris tant per augmentar la despesa social i ajudar a pal·liar els efectes de la pobresa sobrevinguda que està generant l’actual crisi com per reforçar i millorar les eines que es tenen per revertir la pobresa i l’exclusió, però que continuen sense funcionar bé, com les polítiques d’ingressos mínims.


Marge de millora gran per a les polítiques d’ingressos mínims

La Taula del Tercer Sector Social alerta que encara hi ha un marge de millora important en les polítiques socials destinades a garantir uns ingressos mínims: la renda garantida de ciutadania (RGC), gestionada pel Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, i l’ingrés mínim vital (IMV), gestionada per l’Institut Nacional de la Seguretat Social del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. La distància entre el nombre de persones beneficiàries d’aquestes dues prestacions, que han d’ajudar a cobrir necessitats bàsiques, i el nombre de persones que estan en una situació de pobresa i exclusió social continua sent massa gran sobretot en un context en què aquests drets haurien d’arribar al màxim de persones susceptibles de ser-ne beneficiàries. 

Estimació persones en situació de pobresa i exclusió a Catalunya: 1.957.000

Estimació persones en situació de pobresa severa a Catalunya: 691.000

Persones beneficiàries de la RGC a Catalunya: 173.886 

Persones beneficiàries de l’IMV a Catalunya: 86.890 
 

El marge de millora també és clar en el temps de resolució entre la sol·licitud i la resolució. Tot i que ha anat millorant, el temps de resposta encara no s’adequa a la immediatesa amb la qual la necessiten les persones. Aquestes prestacions estan pensades per oferir una resposta ràpida en un moment d’emergència en el qual les persones no poden afrontar les despeses més bàsiques des del moment que presenten la sol·licitud d’ajuda. En el cas de la renda garantida, el temps de resposta és entre 2-3 mesos i, en el de l’ingrés mínim, entre 4-6 mesos.

La Taula afirma que aquestes prestacions que garanteixen uns mínims vitals no seran efectives fins que no es corregeixin les traves burocràtiques, de disseny i d’aplicació que impedeixen que funcionin correctament. Precisament, el tema de la garantia d’ingressos mínims és una de les qüestions que s’han abordat a la jornada ‘Diagnòstic sobre l'actual crisi des de les entitats socials’ que ha organitzat la Taula del Tercer Sector Social per analitzar les conseqüències de la crisi actual, a partir de l’experiència de primera mà d’alguna de les seves entitats federades, com Càritas Catalunya, Creu Roja Catalunya, ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social) i FEDAIA (Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència). 
 

Dreta
Banner

Destacats