Dincat alerta de les dificultats laborals de les persones amb discapacitat intel·lectual

La federació alerta al Govern de les traves que ha d'afrontar el col·lectiu. Només 1 de cada 5 persones amb discapacitat intel·lectual en actiu ara té feina.

Content
Esquerra

Dincat (Discapacitat intel·lectual a Catalunya) reclama al Govern la necessitat d’impulsar un nou model d’inserció laboral més inclusiu i sostenible i per fer-ho demana el compromís de l’administració pública, les empreses i la societat en general. La federació ha fet aquesta
crida en el marc del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat i a través de la campanya "Volem i podem treballar".

Només 1 de cada 5 persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament en actiu té feina. Les dades mostren una baixa presència en el mercat laboral del col·lectiu, un fet preocupant perquè el treball és un dels principals mecanismes d’inclusió social. Per revertir aquesta situació, Dincat proposa:

- Que el Govern català avanci de forma clara i vinculant, i amb la col·laboració del sector, en la definició d’una estratègia global d’ocupació per a les persones amb discapacitat intel·lectual i un model d’inserció laboral que garanteixi un accés digne al treball i dignifiqui la vida del col·lectiu. Entre altres qüestions, cal que reculli l’impuls de l’ocupació en l’empresa ordinària apostant i desenvolupant el treball amb suport de manera estable, així com posant en marxa més incentius per a la contractació; la millora i adequació dels recursos destinats a la creació i manteniment dels llocs de feina als Centres Especials de Treball; la convocatòria de més oposicions de funcionariat públic reservades per a persones amb discapacitat intel·lectual; el desenvolupament de polítiques de formació professional adaptada i la consolidació de les polítiques d’acompanyament a les persones envellides prematurament. 

- Que el Govern espanyol impulsi els canvis normatius que permetin avançar en el dret al treball i la igualtat d’oportunitats laborals per a les persones amb discapacitat intel·lectual, entre els quals millorar i concretar el finançament per desenvolupar les polítiques d’ocupació de les persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya, augmentar l’actual quota de reserva del 2% de llocs de treball fins a un 4%,  establir els canvis necessaris per garantir l’accés a la jubilació anticipada i la compatibilitat entre la feina remunerada i les prestacions econòmiques de caràcter assistencial, tenint en compte el sobre cost que implica la discapacitat.

Per traslladar aquestes demandes, Dincat ha organitzat una taula rodona en què diferents persones amb discapacitat intel·lectual van mantenir una conversa amb el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent.

Dreta
Banner

Destacats