Dincat posa en marxa una campanya de captació de fons

Per comprar EPIs que no posin en risc ni les persones ateses ni les cuidadores.

Content
Esquerra
Dincat ha engegat la campanya de captació de fons 'Protegim-nos per cuidar-los" per comprar EPIs i material de protecció i seguretat a causa de la lenta resposta de les administracions i la falta de recursos per part de les entitats socials. Les organitzacions de la discapacitat intel·lectual a Catalunya atenen més de 8.500 persones i compten amb prop de 3.500 professionals que denuncien estar en una “situació d’alt risc de contagi” perquè no tenen el “material suficient per protegir-se”, tant les persones ateses com les que tenen cura d’elles durant el confinament. 
 
L’Organització Mundial de la Salut i el Síndic de Greuges de Catalunya alerten que les persones amb discapacitat tenen un risc més alt de contraure la COVID-19 i que és necessari activar un pla de mesures concretes. Fins ara, les entitats s’han vist obligades a fer un sobreesforç econòmic i humà, de forma individual i col·lectiva, per adquirir material però, aquests últims dies, han arribat al límit de les seves possibilitats. La campanya pretén ajudar-les perquè continuïn vetllant pels drets del col·lectiu.
 
L’objectiu és aconseguir 150.000 euros per comprar i repartir mascaretes, guants, bates, gel desinfectant, etc. a llars residències i altres serveis residencials. Les donacions es poden fer a través de la plataforma de fundraising contraelcoronavirus.org o al compte corrent ES15 2100 0879 7102 0059 0006.
 
Segons dades pròpies de la federació, ja són almenys centenars de persones amb discapacitat i cuidadores que estan infectades i, lamentablement, el sector ja comptabilitza desenes de morts a tot Catalunya. Aquestes dades s’extreuen d’un observatori realitzat per Dincat, davant la falta d’informació concreta que ofereix l’administració, tot i la petició continuada del sector.  
 
Dreta
Temàtica