Covid-19

Dincat urgeix al Govern a accelerar el procés de vacunació 

Dincat (Discapacitat Intel·lectual Catalunya) reclama al Govern que acceleri la vacunació no només en els espais residencials sinó també, en els Centres Especials de Treball i entre totes les persones amb discapacitat intel·lectual, especialment infants petits, que en molts casos tenen associades altres patologies que els fan més vulnerables a l’hora de contraure la Covid-19.

"La pandèmia ha deixat pràcticament fora del sistema les persones que ja rebien suports de les entitats socials per a l’habitatge"

1. Ja ha passat el primer any de Covid-19 i aquesta ha agreujat encara més l'emergència habitacional que ja existia abans de la pandèmia. Amb quines dificultats d’habitatge s’estan trobant les entitats de COHABITAC? I quin està sent el vostre paper com a federació experta i de referència en aquest àmbit?

Creu Roja Catalunya insereix laboralment 1.690 persones

Durant l’any passat, la Creu Roja ha atès un total 13.359 persones a través dels programes d’ocupació i del Pla Creu Roja Respon que l’entitat va posar en marxa el mes de març passat per fer front a l’impacte de la Covid-19. Les dones representen el 63% de les persones que han rebut suport en l’àmbit laboral. Malgrat el context de pandèmia, un total de 1.696 persones que han pres part en els itineraris integrals d’inserció han aconseguit incorporar-se al mercat de treball i s’han pogut signar 3.393 contractes.

L'impacte de la Covid-19 en el tercer sector social català. Les entitats socials hi vam ser i seguim al peu del canó

El document recull els principals resultats de l'estudi portat a terme per encàrrec de la Taula del Tercer Sector entre els mesos de juny i desembre de 2020, després de la primera onada de la pandèmia amb l'objectiu de conèixer com les organitzacions el sector han donat resposta a la gravetat del context, quins aprenentatges s'estaven produint i quins propostes de futur es poden portar a terme.

"El rescat social comença per garantir l'accés al treball"

La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya es mostra molt preocupada pel fort impacte laboral de la Covid-19 en els col·lectius amb major situació de vulnerabilitat (dones, joves, persones amb discapacitat, amb trastorn mental, en risc d’exclusió social com aturats de llarga durada, persones migrades o provinents de recursos penitenciaris, entre altres) i reclama rapidesa a l’hora de desplegar les polítiques actives d’ocupació, destinades a la inserció i formació laboral de les persones que tenen més dificultats per trobar feina i també estabilitat