La inflació aboca les famílies ateses per Càritas a una major precarietat

Durant els primers 5 mesos de 2022, la mitjana d’ajudes en habitatge per cada llar atesa per Càritas Barcelona ha augmentat un 14%.

Content
Esquerra

"Les persones que hem atès durant el 2021 ens arriben més deteriorades, més vulnerables i en situacions més límit. Moltes no s’han recuperat de la paralització de l’economia que va suposar la pandèmia, i això fa que les seves vides estiguin més trencades”, indica Míriam Feu, responsable d’anàlisi social i incidència de Càritas Barcelona a la presentació de la memòria 2021. Segons el darrer informe FOESSA, 885.000 persones de la diòcesi de Barcelona viuen en exclusió social (1 de cada 3), 300.000 més que l’any 2018. L'entitat ha atès 12.560 llars durant el 2021, on viuen 27.540 persones.

Càritas Barcelona avisa que la pujada de preus dels darrers mesos ha tingut més impacte en les persones amb menys recursos. “Els més pobres són els que destinen un percentatge més alt dels seus ingressos en alimentació i habitatge. Si el 80% de la població amb més recursos hi destina el 51% dels seus ingressos anuals, el 20% més pobre ha de destinar-hi el 66%”.

Pel que fa al perfil de les persones ateses durant el 2021, l'entitat posa en relleu la situació de les famílies amb fills, que representen un 43% de les llars acompanyades i que han augmentat 8 punts percentuals amb relació a l’any anterior. “Els pares i les mares en situació
d’exclusió social amb infants i adolescents són els que ho tenen més difícil per tirar endavant. Tenen poca xarxa familiar i social, i moltes vegades no tenen amb qui deixar als fills petits, cosa que comporta la pèrdua oportunitats laborals. Si a tot això li sumem la precarietat de les feines i les condicions habitacionals en les que viuen, situa els infants d’aquestes famílies en un context que pot penalitzar al seu futur com a adults”.

Càritas també ha volgut denunciar la situació habitacional que viuen moltes famílies, recordant que el 61% no disposen d’un habitatge digne i que cada vegada són més les persones que es veuen obligades a viure en una habitació per la impossibilitat de pagar un pis de lloguer a preu de mercat. “Només durant el darrer any, hem destinat gairebé 860.000€ a pagar habitacions de relloguer”. D’altra banda, també s’ha referit a la pujada generalitzada de preus, indicat que durant el 2021 l’entitat va sufragar despeses de subministraments per un valor de gairebé 121.000€, un 24% més que l’any anterior. 2 de cada 3 ajudes econòmiques que Càritas va oferir durant el 2021 van ser
per habitatge, i d’aquestes,1 de cada 3 per relloguer. Pel que fa al mercat laboral, Càritas ha explicat que un 80% de les persones que acompanya es troben desocupades i que, malgrat les dificultats que tenen per trobar una feina, 1.370 n’han trobat alguna durant el 2021.

Més enllà de la situació laboral i habitacional, l’entitat també s’ha destacat que el 37% de les persones de la diòcesi han patit un empitjorament del benestar emocional, i que al conjunt de Catalunya, els problemes d’exclusió en l’eix relacional afecten el 16% de la població, un 4% més que l’any 2018. Davant d’aquesta situació, 1.065 persones ateses per Càritas han rebut un servei d’ajuda psicològica, i 1.922 persones han participat en els nous projectes d’Espais polivalents, centrats en una atenció