La Taula del Tercer Sector: L’accés real als drets socials és la garantia d’una recuperació social justa i equitativa

Es compromet a treballar amb el Govern per codissenyar i codesenvolupar les polítiques públiques que han d’assegurar la sortida a una crisi social, que ha generat un milió més de persones en situació de pobresa i exclusió a Catalunya. Apel·la a la resta d’agents socioeconòmics que cooperin amb l’economia social i solidària per oferir solucions efectives. Les entitats socials catalanes tanquen el 7è Congrés del Tercer Sector Social, que s’ha centrat en la reconstrucció social postpandèmica per generar nove respostes i més efectives.

 

Tipus de document
Entradeta

Assegura que, en aquest moment d’emergència social, cal revalorar les polítiques socials i modernitzar i blindar els serveis socials i reclama un compromís polític per enfortir-los amb un inversió pública adequada.

Tipus de publicació
Àmbits d'intervenció
Data del document