Dincat reclama una legislatura compromesa amb les persones amb discapacitat intel·lectual

Fa una crida a revertir la greu situació de les persones, famílies i entitats.

Content
Esquerra
Dincat, la federació que representa el sector de la discapacitat intel·lectual a Catalunya, fa una crida als diferents partits polítics que concorren a les eleccions al Parlament de Catalunya amb l’objectiu de ser escoltats i revertir la greu situació que travessen les persones, famílies i entitats i reclamar una nova legislatura que no deixi de banda el col·lectiu i estigui a l’altura de les circumstàncies. 
 
L’entitat ha recollit en un document els 10 punts clau que el nou govern de la Generalitat ha d’atendre per garantir la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual.
 
1. LLISTES D’ESPERA. Acabar amb les llistes d’espera per accedir a serveis residencials i d’atenció diürna, concertant noves places i finançant nous serveis d’habitatge.
 
2. TARIFES A L’ALTURA. Actualitzar les tarifes i subvencions i posar en marxa un pla d’inversions. 
 
3. TREBALL DIGNE. Incrementar els recursos dels Centres Especials de Treball per garantir els llocs de feina i promoure un model de treball inclusiu que garanteixi la igualtat d’oportunitats.
 
4. ELIMINAR EL COPAGAMENT. Revisar l’actual sistema de copagament per evitar situacions d’empobriment i fer-lo compatible amb el desenvolupament dels projectes de vida de les persones.
 
5. EDUCACIÓ INCLUSIVA. Desplegar el sistema d’educació inclusiu per millorar l’accés, participació i assoliment de competències de l’alumnat amb necessitats educatives especials i incrementar l’actual finançament dels concerts.
 
6. LLEI TERCER SECTOR I ACCIÓ CONCERTADA. Impulsar una llei del Tercer Sector que reconegui el paper clau de les entitats d’iniciativa social en la provisió dels serveis socials i reguli de manera adequada l’acció concertada fent possible un model de col·laboració publico privada basat en l’excel·lència en l’atenció a les persones.
 
7. SANITAT. Incorporar la perspectiva de la discapacitat en l’atenció sanitària, reforçar la coordinació entre l’atenció primària i els serveis residencials i garantir l’accés al sistema de salut en igualtat de condicions per a les persones amb discapacitat.
 
8. VIDA INDEPENDENT. Adaptar el model d’atenció a la Convenció de Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides, garantint que puguin viure de forma independent, participant plenament en tots els aspectes de la seva vida i prenent les seves pròpies decisions amb els suports adequats.
 
9. ACCESSIBILITAT COGNITIVA. Garantir l’accés a una informació clara, de fàcil comprensió i accessible per a tota la ciutadania, ja que entendre la informació és un dret.
 
10. COVID-19. Posar en marxa un pla de xoc amb mesures extraordinàries per fer front als sobre costos assumits, protegir els llocs de feina i preveure un permís retribuït per als familiars que hagin de tenir cura d’una persona amb discapacitat.
 
Dreta
Temàtica
Persones amb discapacitat