DOSSIER DEL MES

'Drets Humans i polítiques de drogues: noves propostes de regulació'

Content
Esquerra

En l’informe, que ha estat elaborat pel Cap de l’Àrea de Drogues de l’Associació Benestar i Desenvolupament (ABD), Josep Rovira, per a la Taula del Tercer Sector, s’hi alerta que l’enduriment de la legislació sobre drogues no ha fet disminuir el consum i que l’enduriment d’aquestes legislacions se situen lluny de les propostes de mediació i penes alternatives que es defensen des de les entitats dedicades a l’atenció a les drogodependències.

Dreta
Banner

Destacats