DOSSIER DEL MES

'Joves sense futur? Anàlisi i recomanacions per a una política de joventut integral.

Content
Esquerra

Ninis, mileuristes, temporals i sobrequalificats. La crisi està afectant l'entrada i la permanència dels joves en el mercat de treball. Quines polítiques de joventut necessitem avui?

Dreta
Temàtica
Adjunts