ECAS: "el col·lapse de l’IMV evidencia la insuficiència de l’ajut per afrontar l'emergència social"

Ho dificulta la complexitat dels requisits, la burocràcia i la poca dotació de recursos de suport.

Content
Esquerra
La posada en marxa de l'Ingrés Mínim Vital (IMV), amb la possibilitat de sol·licitar-la des del 15 de juny, ha posat de manifest la insuficiència de la prestació i del sistema per gestionar-la davant el volum de població en situació de pobresa. ECAS afirma que el col·lapse causat per les més de 400.000 sol·licituds, 41.000 a la ciutat de Barcelona, evidencia que l'emergència social en què ens trobem requereix una major voluntat política per posar fre a la generalització i cronificació de la pobresa. La complexitat dels requisits, la burocràcia i la poca dotació de recursos per a l'imprescindible acompanyament als sol·licitants en la tramitació estan desbordant les vies d'accés a l'ajut. 
 
ECAS defensa la implantació progressiva d'una Renda Bàsica Universal, que ha de passar necessàriament per una revisió de la fiscalitat per obtenir els recursos per finançar-la, i mentre no es facin efectius els canvis estructurals per desenvolupar-la plenament, reclama de manera urgent una prestació amb un abast molt més ampli que el que planteja l'IMV. En aquest sentit, la federació ha elaborat el documentPer què un ingrés mínim vital quan cal una renda bàsica universal?‘ que detalla les característiques de la seva demanda. 
 
Dreta
Temàtica