Garantia de rendes

"Només 46.400 persones es beneficien de l'ingrés mínim vital a Catalunya"

La Taula del Tercer Sector fa balanç de l’ingrés mínim vital un any després de la seva aprovació per part del Govern espanyol. En aquest primer any de funcionament s’ha pogut constatar el fracàs de la seva aplicació. A Catalunya, s’han tramitat 118.730 expedients, dels quals se n’han resolt gairebé el 80% (108.557).

La Taula del Tercer Sector constata el fracàs de l’aplicació de l’ingrés mínim vital a Catalunya: “Només 46.400 persones es beneficien d’aquest dret”

“Havia de ser un dret essencial per cobrir les necessitats bàsiques de les persones en una situació d’extrema vulnerabilitat, just en un moment de crisi social sense precedents, però està a anys de llum de ser-ho. La prestació no és eficaç i no està arribant a moltes de les persones que estan en una situació de pobresa severa" denuncia la Taula del Tercer Sector.

Estudi sobre la implementació de l'ingrés mínim vital a Catalunya

ECAS i l'Ajuntament de Barcelona organitzen una jornada en la qual presenten l'Estudi sobre la implementació de l'Ingrés Mínim Vital a Catalunya, elaborat per Carles Delclós , com a coordinador, i David Palomera de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques.

Serà en una jornada online de 9:30 a 11h del matí, que comptarà també amb la veu de les entitats i altres actors.

ECAS reclama més inversió social i polítiques públiques transformadores

ECAS reclama més inversió social i un enfocament menys pal·liatiu i més transformador de les polítiques públiques. Ho fa en el seu document 'Reflexions en l'àmbit de les polítiques socials', en relació a les eleccions al Parlament de Catalunya del pròxim 14 de febrer. La pandèmia ha impactat sobre una societat fràgil i polaritzada, com alertava l'informe INSOCAT 'Una societat entre crisis'. I ho ha fet de manera estratificada: joves, dones i persones migrades han tornat a ser les més afectades.
 

La Taula qualifica de “decebedora i caòtica” la gestió de l’ingrés mínim vital

La Taula del Tercer Sector fa un balanç dels tres primers mesos de funcionament de l’ingrés mínim vital. Considera que la gestió que està fent el govern espanyol és “decebedora i caòtica” i que això està perjudicant enormement a persones que estan en una situació de màxima vulnerabilitat i que necessiten tenir accés a la prestació de manera immediata.

ECAS: "el col·lapse de l’IMV evidencia la insuficiència de l’ajut per afrontar l'emergència social"

La posada en marxa de l'Ingrés Mínim Vital (IMV), amb la possibilitat de sol·licitar-la des del 15 de juny, ha posat de manifest la insuficiència de la prestació i del sistema per gestionar-la davant el volum de població en situació de pobresa. ECAS afirma que el col·lapse causat per les més de 400.000 sol·licituds, 41.000 a la ciutat de Barcelona, evidencia que l'emergència social en què ens trobem requereix una major voluntat política per posar fre a la generalització i cronificació de la pobresa.

"Ara ha de funcionar bé". Aprovació del reglament de la renda garantida

El Govern ha donat llum verda al reglament de la renda garantida de ciutadania. La Taula del Tercer Sector celebra que, finalment, s’hagi aprovat perquè el reglament és “imprescindible i urgent” per desplegar completament la prestació i per assegurar-ne el correcte funcionament, però també recorda que s’ha validat “massa tard”: gairebé tres anys després de la seva aprovació, eljuliol del 2017.
 
“Ara més que mai la renda garantida de ciutadania ha de funcionar bé.

La Taula i el FòrumSD reclamen una prestació de l’habitatge que complementi la renda garantida

La Taula del Tercer Sector i el Fòrum de Síndics i Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya reclamen la creació d’una prestació de l’habitatge que complementi la renda garantida de ciutadania com ja passa al País Basc on la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) compta amb una prestació complementària d’habitatge (PCV).