Garantia de rendes

La Taula del Tercer Sector reclama al Govern que actualitzi urgentment el barem que dona accés a les prestacions socials enmig d’un encariment del cost de la vida històric

La Taula proposa un increment de l’IRSC del 15,9%, dels 569€ als 659€ en 14 pagues, d’acord amb l’encariment del cost de la vida. A més, demana que, en cap cas, l’augment sigui menor que l’actualització de l’IPREM, que ha estat del 8,7%. A banda de l’actualització, la Taula també considera indispensable acordar el model de revisió per evitar una congelació com la de l’última dècada.
 

El acceso al Ingreso Mínimo Vital en las Comunidades Autónomas

'El acceso al Ingreso Mínimo Vital en las Comunidades Autónomas' és la jornada que organitza EAPN ES en col·laboració amb la seva xarxa territorial, EAPN Madrid. La jornada està prevista per al dimecres 13 de juliol de 9:30 a 12h en format telemàtic.

Imprescindible inscripció prèvia. L'aforament és limitat i es confirmarà la plaça a través de correu electrònic, com a molt tard, l'11 de juliol a les 15h. 

L’impacte del tràmits administratius en l'accés a les prestacions socials. Una perspectiva conductual

El document recull els principals obstacles o problemàtiques que una persona es pot trobar en el camí de necessitar un ajut. Des de conèixer, a sol·licitar o rebre la prestació social. A més, l’anàlisi s’ha acompanyat d’una perspectiva conductual, utilitzant les lliçons de les ciències del comportament que ens permeten entendre com factors socials, psicològics i cognitius afecten a la presa de decisions de la ciutadania.

La Taula del Tercer Sector espera que l’acord definitiu sigui imminent perquè la millora de la implementació de l’ingrés mínim vital és urgent a causa de la greu crisi social

Recorda que aquest dret social, que garanteix uns ingressos mínims per cobrir necessitats bàsiques, és essencial per fer front a una crisi social sense precedents que ha abocat un milió de persones més a l’exclusió. Espera que la gestió de l’ingrés mínim vital des de Catalunya també sigui una oportunitat per millorar la renda garantida de ciutadania, augmentant la quantia i ampliant la cobertura de la prestació. 
 

La Taula al ministre Escrivá: "cal accelerar la correcta coordinació entre l’ingrés mínim vital i la renda garantida de ciutadania"

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya ha traslladat al Govern espanyol que la correcta coordinació entre l’ingrés mínim vital i la renda garantida de ciutadania és urgent i li demana que s’afanyi a arribar a un acord amb el govern català per signar el conveni que permeti que la Generalitat de Catalunya gestioni l’ingrés mínim vital, a banda de la renda garantida de ciutadania.