Garantia de rendes

Celebrem que el Govern torni a fer-se seva la xifra proposada per les entitats socials d’incrementar l'IRSC

La Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya celebra que el Govern torni a fer-se seva la xifra proposada per les entitats socials d’incrementar un 5,4% l’IRSC en els nous pressupostos de la Generalitat de Catalunya. L’IRSC (Índex de Renda de Suficiència de Catalunya) és el barem que valora les situacions de vulnerabilitat i que condiciona que una persona pugui tenir accés a una prestació social i la quantia que pot percebre.

Claus del debat actual del sistema de garantia d'ingressos: finestreta única, complements i quanties

El document posa el focus en el sistema que actualment garanteix uns ingressos mínims per cobrir necessitats bàsiques a Catalunya (Renda Garantida de Ciutadania i Ingrés Mínim Vital) i evidencia com aquestes dues prestacions encara no permeten que moltes famílies puguin viure amb dignitat perquè l’habitatge continua sent la gran despesa no coberta pels dos ajuts. Per això, recull recomanacions per millorar-lo: simplificar les barreres burocràtiques a través d’una finestreta única social, crear un complement a l’habitatge i augmentar les quanties de la Renda Garantida de Ciutadania.

Anunci del traspàs de l'ingrés mínim vital: "Arriba tard, però és una oportunitat per simplificar els tràmits i avançar cap a la finestreta única"

La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya celebra l’anunci del traspàs de la gestió de l’ingrés mínim vital a la Generalitat de Catalunya. Tot i això, recorda que aquesta llarga reivindicació de les entitats socials catalanes arriba tard perquè fa més d’un any i mig (febrer de 2022) que esperen que es faci efectiu el preacord que aleshores es va anunciar entre el govern espanyol i el català. La Taula felicita els dos governs per haver arribat finalment a aquest acord.

La Taula del Tercer Sector Social: “Arriba tard, però és una oportunitat per simplificar els tràmits i avançar cap a la finestreta única”

Defensa que l’harmonització de les dues prestacions és indispensable per millorar la cobertura de l’ingrés mínim vital a Catalunya, que és molt baixa: només del 14,5%. De fet, és a la cua dels territoris de l’Estat junt amb les Canàries i Balears.

La Taula del Tercer Sector Social fa 3 recomanacions per millorar el sistema que garanteix uns ingressos mínims per cobrir necessitats bàsiques

Les recomanacions són: simplificar les barreres burocràtiques a través d’una finestreta única social, crear un complement a l’habitatge i augmentar les quanties de la Renda Garantida de Ciutadania.