Garantia de rendes

L’impacte de la Covid-19 en els diferents àmbits d'actuació del tercer sector social de Catalunya

L'informe de la Taula del Tercer Sector recopila informació de primera mà de l'impacte de la Covid-19 en diferents àmbits (pobresa i exclusió, habitatge, treball, salut mental, discapacitat, etc.) a partir de les dades d'entitats i federacions del conjunt del tercer sector social que durant els mesos de la pandèmia han estat a peu de carrer, amatents a les necessitats de la població en situació de vulnerabilitat.

4 anys de RGC: "S'han de fer millores davant les pitjors dades de pobresa dels últims 10 anys"

La Taula del Tercer Sector Social fa balanç dels quatre anys d’implementació de la renda de ciutadania que, actualment, arriba a 168.000 persones a Catalunya. El grau cobertura és d’un 10% de les persones en situació de pobresa a Catalunya, que són més d’1.600.000 (Enquesta de Condicions de Vida. IDESCAT, juliol 2021).

La Taula del Tercer Sector: "L’evolució de la renda garantida de ciutadania és positiva, però les pitjors dades de pobresa dels últims 10 anys fan necessàries més millores en la prestació"

Actualment, 160.000 persones reben la prestació, un 10% de les persones en situació de pobresa a Catalunya. Les entitats socials defensen que cal aplicar-hi canvis perquè sigui efectiva ja que és un dret absolutament indispensable per reduir la pobresa crònica que ha empitjorat amb la Covid-19 i ha de funcionar al 100%. Encara hi ha persones en situació de pobresa severa que no tenen accés a la renda garantida de ciutadania.

"Només 46.400 persones es beneficien de l'ingrés mínim vital a Catalunya"

La Taula del Tercer Sector fa balanç de l’ingrés mínim vital un any després de la seva aprovació per part del Govern espanyol. En aquest primer any de funcionament s’ha pogut constatar el fracàs de la seva aplicació. A Catalunya, s’han tramitat 118.730 expedients, dels quals se n’han resolt gairebé el 80% (108.557).

La Taula del Tercer Sector constata el fracàs de l’aplicació de l’ingrés mínim vital a Catalunya: “Només 46.400 persones es beneficien d’aquest dret”

“Havia de ser un dret essencial per cobrir les necessitats bàsiques de les persones en una situació d’extrema vulnerabilitat, just en un moment de crisi social sense precedents, però està a anys de llum de ser-ho. La prestació no és eficaç i no està arribant a moltes de les persones que estan en una situació de pobresa severa" denuncia la Taula del Tercer Sector.

Estudi sobre la implementació de l'ingrés mínim vital a Catalunya

ECAS i l'Ajuntament de Barcelona organitzen una jornada en la qual presenten l'Estudi sobre la implementació de l'Ingrés Mínim Vital a Catalunya, elaborat per Carles Delclós , com a coordinador, i David Palomera de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques.

Serà en una jornada online de 9:30 a 11h del matí, que comptarà també amb la veu de les entitats i altres actors.