Claus del debat actual del sistema de garantia d'ingressos: finestreta única, complements i quanties

El document posa el focus en el sistema que actualment garanteix uns ingressos mínims per cobrir necessitats bàsiques a Catalunya (Renda Garantida de Ciutadania i Ingrés Mínim Vital) i evidencia com aquestes dues prestacions encara no permeten que moltes famílies puguin viure amb dignitat perquè l’habitatge continua sent la gran despesa no coberta pels dos ajuts. Per això, recull recomanacions per millorar-lo: simplificar les barreres burocràtiques a través d’una finestreta única social, crear un complement a l’habitatge i augmentar les quanties de la Renda Garantida de Ciutadania.

Tipus de document
Entradeta

L'informe de la Taula planteja una sèrie de recomanacions per millorar el sistema que garanteix uns ingressos mínims a Catalunya per cobrir necessitats bàsiques.

Tipus de publicació
Àmbits d'intervenció
Data del document