La Taula del Tercer Sector Social: “Arriba tard, però és una oportunitat per simplificar els tràmits i avançar cap a la finestreta única”

Defensa que l’harmonització de les dues prestacions és indispensable per millorar la cobertura de l’ingrés mínim vital a Catalunya, que és molt baixa: només del 14,5%. De fet, és a la cua dels territoris de l’Estat junt amb les Canàries i Balears.

Tipus de document
Entradeta

Recorda que el traspàs és indispensable per assegurar un bon encaix entre les dues prestacions que actualment proporcionen uns ingressos mínims per cobrir necessitats bàsiques a Catalunya: l’ingrés mínim vital i la renda garantida de ciutadania.

Tipus de publicació
Àmbits d'intervenció
Data del document